Gröna miljöer gör att människor mår bättre. Foto: TT

Friskare livsmiljöer

Arkitektur, det är väl knappast något för vanligt folk? Men om man kallar det yttre och inre livsmiljö borde ju fler bli intresserade. Särskilt om resultatet kan bli att människor mår bättre. Boverket har fått nya uppdrag om arkitektur där flera av dem är konkreta och nära människorna det berör. Särskilt att utveckla skolors och förskolors miljöer, liksom vårdens miljöer. Det borde egentligen vara en självklar kunskap att människor påverkas av sin omgivning, men ändå verkar det ta lång tid att slå rot.
Rehabiliteringsträdgården i Alnarp har funnits i många år vid det här laget. Där har värdefull forskning tagits fram kring trädgårdars och den gröna miljöns positiva påverkan på hur människor mår. Flera projekt har ägt rum för att få personer med utmattningssyndrom tillbaka i arbete, liksom människor med andra typer av långa sjukskrivningar.
Inte bara den gröna miljön kan påverka välmåendet, även hur byggnader ser ut och är planerade har stor betydelse. Vissa byggnader ger en negativ känsla när man kommer in, medan det kan vara tvärtom med andra och där utsidan självklart också har betydelse.
Boverket funderar nu på hur stora sjukhus kan utformas för att främja människors tillfrisknande. Det handlar inte minst om sociala mötesplatser. Finns det trevliga kaféer eller sittplatser som lockar till att slå sig ner? Finns det grönytor utanför och finns det grönska inomhus? Är det bra och hållbara material i byggnaderna? Genom att skaffa mer kunskap kring detta hoppas Boverket kunna hjälpa andra aktörer som till exempel kommuner och arkitekter.
Att planera in hälsan i både boendemiljöer och offentliga miljöer borde kanske vara självklart, men är nog så svårt. Inte minst om vissa hävdar att det skulle bli dyrare att bygga ett enskilt objekt. Samhällsekonomiskt vore det en framgång om aspekter kring vårdens miljöer, i allt från bostad till storsjukhus, blev mer kända och tillämpades. Omgivningen påverkar vårt mående.

Dagens fråga

Tar sig Sverige till EM i fotboll?

  • Ja (61%, 262 Röster)
  • Nej (39%, 170 Röster)

Antal röster: 432

Loading ... Loading ...