Religion, barn och autonomi

Efter ett förslag av CUF har Centerpartiets partistämma bestämt sig för att ”verka för” att omskärelse av icke-medicinska skäl ska förbjudas. Stämman var kluven i frågan och många argumenterade kraftfullt mot formuleringen. Vice ordförande Anders W Jonsson menade att det skulle uppfattas som om man indirekt försöker förbjuda islam och judendom.
Många av stämmodeltagarna verkade bekymrade över att det är en komplex fråga med många tolkningsmöjligheter. Några av argumenten för ett förbud framhåller att omskärelse kan skapa komplikationer och att det är oacceptabelt att riskera att skada barn. Deras integritet och rätt till sina kroppar diskuterades också, vilket är bra: var gränsen bör gå för vad man tvingar barn till är en viktig diskussion som förs alltför sällan utanför den eviga diskussionen om slöjor på muslimska småflickor, som ibland handlar om något helt annat än barnens välfärd.
Beslutet kommer att bli kontroversiellt inte minst på grund av att många anser att det inkräktar på religionsfriheten. Men vilken religionsfrihet får barn som utsätts för ett onödigt kirurgiskt ingrepp i religionens namn innan barnet själv har kunnat ta ställning till om de vill utöva sina föräldrars religion? Om ett barn gammalt nog att besluta sig för en religiöst motiverad omskärelse väljer det så är det i sin ordning och visar dessutom respekt för barnens autonomi.

Dagens fråga

Tar sig Sverige till EM i fotboll?

  • Ja (61%, 262 Röster)
  • Nej (39%, 170 Röster)

Antal röster: 432

Loading ... Loading ...