Falsk bank­man lurade 79-år­ing

Höör

En 79-årig kvin­na fick un­der ons­dags­ef­ter­mid­dagen ett sam­tal från ett hem­ligt num­mer.
När kvin­nan svarade sa mannen på andra si­dan luren att han ringde från hennes bank och att det gällde ett lån som hon hade an­sökt om. Kvin­nan svarade att hon inte hade an­sökt om nå­got lån, var­på mannen sa att han skulle koppla henne till bankens sä­ker­hets­av­del­ning.
För att iden­ti­fiera sig bad mannen henne att logga in på sitt bank-id. Hon fick se­dan veta att hennes bank-id hade blivit spärrat och att hon skulle ta sig till ett kon­tor.
Kvin­nan upp­täckte se­dan att en trans­ak­ti­on hade gjorts från hennes kon­to på 28 000 kro­nor, i sam­band med att hon loggat in på sitt bank-id.
Brottet ru­bri­ceras som be­drä­ge­ri och det finns ingen miss­tänkt i nu­lä­get.

Dagens fråga

Längtar du till jul?

Loading ... Loading ...