Så här kan det nya Hedda-gymnasiet se ut i framtiden.

Majoritet för Svanetomt

LUND Efter en lång debatt klubbade kommunfullmäktige till slut igenom att Hedda Andersson-gymnasiet ska flytta till Svaneskolans tomt. Dessutom kan grundskoleeleverna också få plats i den nya skolan.

Centern, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Moderaterna röstade för Svanetomten medan Förnya Lund, Liberalerna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet röstade för Ideonalternativet.
Feministiskt initiativ yrkade på avslag på samtliga förslag. Röstsiffrorna blev 35-22 med två som avstod från att rösta. FI, FNL, L, KD och V reserverade sig mot beslutet.

Innan dess blev röstsiffrorna 42-13 mot en återremiss av ärendet. Nio personer avstod från att rösta.
– Vi är stolta och glada över att vi äntligen har fått fram ett beslut om att bygga en ny gymnasieskola som är ett värdefullt och pedagogiskt tillskott. Personal, föräldrar och elever har väntat länge på ett beslut, säger Stig Svensson (S) i utbildningsnämnden.
Mattias Horrdin i Centerpartiet kom med en helt ny vinkel på skolutvecklingen. Han yrkade på att de 400 eleverna på Svaneskolan också ska få plats i den nya skolbyggnaden.
Alternativt att man bygger en helt ny skola vid Parkskolan istället för tillfälliga moduler vid Lerbäcksskolan.
Över 800 personer har skrivit på namnlistor mot en sådan elevflytt till tillfälliga lokaler, enligt Svt.
Nu beslutade majoriteten också att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda även Svaneskolans placering, tack vare att förslaget togs upp i det ursprungliga förslaget med Svanealternativet.
– Tanken är att vi ska titta på en samlokalisering. En bra utbildning, inklusive gymnasiet, kan vara avgörande för hur du i framtiden kan få ett arbete, menar Anders Almgren (S).
Philip Sandberg (L) påpekade också att det behövs ett snabbt beslut för Svaneelevernas framtid. När förslaget med Ideon föll föreslog han i första hand en samlokalisering med Hedda-gymnasiet. Därför stödde L och KD förslaget även om de inte stödde hela yrkandet.
Bland argumenten för och emot fanns en lärmetodutredning som säger att det behövs nya skollokaler och att det blir billigare att bygga i egen regi.
– I centrum finns flera andra skolor att samarbeta med. Det blir en helhetslösning som är till gagn för ungas utbildning, menar Fredrik Ljunghill (M).

De som är emot anser att det finns sociala risker med många elever på samma plats. Närheten till Ideon och forskare kan ge viktiga incitament för en bra gymnasieskola. Dessutom anses det bli billigare att hyra än att bygga nytt.
– På sikt är det osäkert om lika många elever vill åka från andra kommuner till Lunds gymnasieskolor i framtiden. Varför är det så bråttom. Varken bygglov eller detaljplan är klart, påpekade Börje Hed (FNL).
Jesper Sahlén i Vänsterpartiet vill stoppa rivningen av Svaneskolan, vilket också flera Lundabor vill genom att byggnadsminnesmärka fastigheten, men röstade ändå för Ideon.
FI tog upp att det inte finns en miljökonsekvensbeskrivning eller ett barnperspektiv på byggandet medan Axel Hallberg från Miljöpartiet påpekade att LKF och andra byggare har krav på sig att skapa miljövänliga hus i Lund.
Frågan om var det nya Hedda Andersson-gymnasiet ska placeras har splittrat politikerna i Lund sedan 2015 då beslutet togs att utreda hur Lunds femte gymnasieskola ska formas.
Från början fanns fem alternativ som drogs ner till två: På Svanetomten alternativt på Ideonområdet. Till slut splittrades Lundakvintetten i sitt beslut.
2 200 elever berörs av var den nya gymnasieskolan ska byggas, varav cirka 60 procent är från andra kommuner. Nu får de besked om en central gymnasieskola till skillnad från att hyrlokaler på Ideon.
750 miljoner kronor beräknas den nya gymnasieskolan kosta. Enligt planen ska den vara klar år 2023.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Har du bytt till vinterdäck än?

Loading ... Loading ...