Vitt­ne såg bi­list sparka på bil

Es­löv

En man var un­der lör­dagen och handlade på Net­to i Es­löv. När han kom ut från bu­tiken kom en per­son fram till honom och be­rättade att den­ne be­vittnat hur fö­ra­ren, av ett for­don som nyss stått par­kerad in­till mannens bil, hade sparkat på mannens bil.
Vitt­net hade upp­märk­sammat att fö­ra­ren hade sparkat på mannens bak­dörr i sam­band med att den­ne skulle köra där­ifrån.
Den miss­tänkte fö­ra­ren hade lämnat platsen men vitt­net hade både sig­na­le­ment och re­gist­re­rings­num­mer.
Mannen an­mälde se­dan hän­del­sen som ru­bri­ceras som ska­de­gö­rel­se.

Dagens fråga

Har du bytt till vinterdäck än?

Loading ... Loading ...