Komjölk och havremjölk. Foto: TT

Spola mjölken ingen attack

Det har kommit starka reaktioner sedan vi lanserade vår kampanj ”Spola mjölken”. Det är bra, för frågan om hållbar livsmedelskonsumtion är viktig att diskutera.

Det har sagts att kampanjen är en attack mot svenska bönder. Det är den inte, lika lite som ”Spola Kröken” var en attack mot svenska sprittillverkare. Den lyfter ett i längden ohållbart konsumtionsbeteende. Svensk mjölk är bland den mest klimatvänliga i världen, men det räcker ändå inte.
Omställningen från animaliebaserade till växtbaserade livsmedel är lika nödvändig som akut, det visar forskningen. Den omställningen är målet med både kampanjen och Oatlys verksamhet.

Konsumentefterfrågan driver stenhårt mot växtbaserat och tillsammans med Sveriges bönder, forskningen och politiken har vi möjligheten att skapa framtidens hållbara lantbruk. Våra bönder är nyckelpersoner i omställningen och har all potential att bli världsledande inom detta område. Men de behöver stöd från så väl politiken som livsmedelsindustrin.

När det gäller Sveriges biologiska mångfald tycker vi, precis som de flesta, att den är otroligt viktig.
Dock stämmer det inte att den är beroende av att vi har kvar vår mejeriindustri i dess nuvarande form. Bara en liten del av dagens svenska mjölkkor bidrar till öppna landskap. Det är fullt möjligt att både ha en biologisk mångfald och en omställning mot mer växtbaserade livsmedel.

Man har också fört fram att vi skulle ha undanhållit att vi har en kinesisk delägare och att det är oetiskt att prata hållbarhet eftersom de även investerar i kolkraftverk. Vi har aldrig försökt dölja vilka våra delägare är. Varför skulle vi det? Transparens är oerhört viktigt för oss och vi hade aldrig varit i den position vi är idag utan nuvarande ägarstruktur.
Inga av våra olika ägare lägger sig i vad eller hur vi kommunicerar och lika lite kan vi styra över deras övriga investeringar. Är det då oetiskt och dubbelmoral att ändå prata hållbarhet? Nej. Då hade det inte funnits många företag i världen som kunnat driva hållbarhetsfrågor, och hur mycket hade vårt samhälle förändrats då?

Den expansion vi genomför just nu saknar motstycke inom livsmedelsindustrin, och den är viktig. Vi står inför en akut kris och våra livsmedelsval har stor påverkan på klimatet. Vill vi få till en global omställning är det därför helt avgörande att skiftet från animalier till växtbaserat också sker på världens största marknader, där ingår Kina. Vi kommer fortsätta driva förändring och utmana normer för att tackla det akuta läget. Det behövs för klimatets skull.

Dagens fråga

Vad ska du ha för julgran i jul?

  • Jag ska inte ha någon gran (39%, 564 Röster)
  • Äkta vara såklart! (35%, 507 Röster)
  • Plastgran såklart! (25%, 358 Röster)

Antal röster: 1 429

Loading ... Loading ...