Konstnärlig tolkning av en asteroidkollision. Illustration: Don Davis
Birger Schmitz, geologiprofessor vid Lunds universitet, har lett den internationella studien. Foto: Johan Joelsson

Rymdkollisionen avgörande för livets utveckling

Rymden För 470 miljoner år sedan krossades en asteroid mellan Mars och Jupiter. Rymddammet som spred sig genom solsystemet skapade en istid på jorden.
En säregen istid som skulle få avgörande betydelse för livets utveckling.

Den meteorit som slog ned på Yucatánhalvön i Mexiko för 66 miljoner år sedan och tros ha utrotat dinosaurierna var tio kilometer i diameter. Den som krossades vid kollisionen i asteroidbältet mellan Mars och Jupiter hade 15 gånger större diameter än så.

Rymddammet som spreds försvårade för solens strålar att nå jorden och en ny istid uppstod. Före kollisionen hade jorden varit jämnvarm och alla djurarter kunde leva överallt men nu uppstod de olika klimatzonerna. Polerna fick arktiskt klimat och kring ekvatorn blev det tropiskt.

– Den höga biologiska mångfalden bland jordens ryggradslösa djur uppstod som en anpassning till istiden som började efter att dammet spreds från den enorma asteroiden som exploderat. Det var som att stå mitt i vardagsrummet och slå sönder en dammsugarpåse, men i extremt mycket större skala, säger Birger Schmitz, geologiprofessor vid Lunds universitet i ett pressmeddelande.

Schmitz har lett en internationell studie som nu visar hur asteroidkollisionen påverkat livets utveckling på jorden. Under arbetet med studien har forskargruppen bland annat använt mätningar av utomjordisk heliumgas i förstenade havsbottensediment från Kinnekulle. Heliumpartiklarna har rymdammet fångat upp från solvinden på sin väg mot jorden.

– Vi var totalt oförberedda på detta resultat och har under 25 år arbetat med helt andra hypoteser om vad som kan ha hänt. Det var först när vi fick resultaten från de sista heliummätningarna som det plötsligt sa klick. Alla bitar föll på plats, säger Birger Schmitz.

Upptäckten ger nya ingångar på samtidens kanske mest brännande globala problem. Som en följd av koldioxidutsläppen och den på det följande globala uppvärmningen stiger temperaturerna framförallt kring de allra nordligaste breddgraderna. En sista utväg på problemet skulle kunna vara att kyla ned jorden för att hålla klimatkatastrofen stången. Modelleringar visar att man skulle kunna placera asteroider i rymden så att de avger ett finkornigt damm på ett sätt så att de avger ett finkornigt damm som skuggar jorden från solens strålar.

– Våra resultat visar för första gången att sådant damm i det inre solsystemet tidvis har kylt ner jorden dramatiskt. Våra studier kan ge en mer detaljerad empiriskt baserad förståelse av hur detta fungerar och kan användas för att avgöra om modellsimuleringar är realistiska, säger Birger Schmitz.

Dagens fråga

Har du blivit strandsatt vid något tågstopp i år?

  • Nej (65%, 388 Röster)
  • Ja (35%, 209 Röster)

Antal röster: 597

Loading ... Loading ...