Taxichaufför orsakade fraktur

Lund Hon kom cyklande på Tunavägen upp mot Sparta och skulle korsa Tornavägen när det small. Hon flög högt upp i luften och fick en fraktur på ländkotan.
Nu döms en taxichaufför i 55-årsåldern till 50 dagsböter om 240 kronor.
Tingsrätten, som anser att skadan inte kan anses ara ringa, slår fast att taxichauffören gjort en oaktsam sväng med sin bil och kolliderat med en kvinnlig cyklisten.

Enligt målsägande var grönt ljus för henne och att hon därför inte behövde stanna i korsningen. I korsningen såg hon taxibilen som den dömde körde och att han ”bara körde”.
Enligt målsägande försökte hon få ögonkontakt med mannen men han ska bara ha stirrat ner på instrumentpanelen.
Vid kollisionen ska målsägande ha flugit högt upp i luften och kan inte säkert säga var hon landade efter kollisionen.
Den dömde menar sig bara ha tittat på taxameter i någon sekund och att han körde extra försiktigt i korsningen då vägbanan var våt och han hade solen i ögonen. Han menar att målsägande måste ha cyklat mot rött ljus.
Rätten menar emellertid att målsägande lämnat en rimlig förklaring till varför och hur kollisionen uppstod, och hur hon blev skadad. Rätten menar att den dömde gjort en oaktsam sväng i vägkorsningen och orsakat kollisionen och således orsakat målsägandes kroppsskada.
Mikael Ankarvik

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Klarade du din uppkörning på första försöket?

Loading ... Loading ...