Fästingar kan smitta med både Borrelia och TBE. Sistnämnda sjukdom är dock ovanlig i Skåne. Foto: Scanpix

Höll på att dö av borrelia – läkare trodde patienten var utbränd

Malmö Patienten höll på att dö av hjärnhinneinflammation orsakad av borrelia.
En nätlä­ka­re be­dömde dock först att vård­ta­ga­ren var ut­bränd el­ler be­ru­sad och skrev en re­miss för psy­kia­trisk kon­sul­ta­tion

Det var under en helg i mitten av augusti som en person kontaktade en nätläkare och berättade att han inte mådde bra.
En bugg i appens bokningssystem gjorde dock att kontakten försenades och först på måndagen kom patienten i kontakt med läkare.

Enligt en Lex  Maria- anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, hade patienten blivit biten av en fästing och sedan fått problem med huvudvärk och yrsel.
Den vårdsökande var själv inne på att det kunde röra sig om utbrändhet eftersom denne jobbat hårt under en längre tid men ville inte utesluta borrelia och TBE.
När läkaren redogjorde för olika symptom tyckte patienten att de passade in på borrelia.

Läkaren gjorde dock bedömningen att symptomen orsakats av utbrändhet och beslöt tillsammans med vårdtagaren att remittera honom för fortsatta behandling.
Dagen efter kontaktade patienten läkaren på nytt.
Enligt läkaren var meddelandet då osammanhängande och felstavat. Läkaren tolkade detta som stressrelaterade symptom och skrev en remiss för psykiatrisk konsultation. Läkaren ska också ha misstänkt att patienten var berusad.

Därefter uppstod ytterligare en försening i remisshanteringen.
När remissen slutligen anlände fick bolaget besked om att patienten befann sig på en intensivvårdsmottagning med hjärnhinneinflammation.

Enligt IVO-anmälan hamnade patienten i ett livshotande tillstånd som krävde intensivvård.
”Huvuvida en tidigare upptäckt gjort detta undvikbart är svårt att bedöma men troligast är att fördröjningen inneburit ett för patienten förlängt vårdförlopp”, skriver bolaget i anmälan.

Patienten skrev ut från sjukhuset efter en vecka senare efter att ha drabbats av neuroborrelios.

Dagens fråga

Har du börjat köpa julklappar än?

  • Nej (51%, 296 Röster)
  • Ja (49%, 288 Röster)

Antal röster: 584

Loading ... Loading ...