Da­tor­stöld på bib­lio­teket

Hör­by

En man i 30-års­ål­dern satt un­der ons­dagen på bib­lio­teket med sin da­tor.
Vid lunch­tid skulle han gå och hämta nå­got, men när han kom till­ba­ka till sin plats strax ef­ter­åt var da­torn bor­ta.
Hän­del­sen an­mäldes som stöld och det finns ingen upp­gift på hur myc­ket da­torn ska ha varit värd.

Dagens fråga

Öppnar du ytterdörren för okända?

Loading ... Loading ...