Malmö Konsthall: När historien försvinner finns bara tomhet kvar. Foto: Britte Montigny
Rekonstruerat: Demon och väktare från rum G. Nimrud, 2019. Foto: Britte Montigny
Detalj av en väktarvinge. Foto: Britte Montigny
Detalj av ett palmettornament. Foto: Britte Montigny
Ur videon The Ballad of Special Ops Cody, 2017. Foto: Britte Montigny

Om att återskapa det förlorade

KONST
Michael Rakowitz – The Invisible Enemy Should Not Exist (Room G)
Malmö Konsthall
Till och med 12 januari 2020

Konst/recension

En ekande tomhet fyller Malmö Konsthall i konsthallschefen Mats Stjernstedts hittills mest ambitiösa och påkostade utställning: The Invisible Enemy Should Not Exist (Room G) som skapats av den amerikansk-irakiske konstnären Michael Rakowitz.

Den osynliga fiende som det här handlar om är ISIS som i mars 2015 närmast pulveriserade vad som fanns kvar av de assyriska härskarnas stora palats i Nimrud, några mil söder om Mosul i dagens Irak. Palatset uppfördes under 800-talet f.Kr och de stora festsalarnas väggar smyckades med utsökt utmejslade reliefer som än föreställde demoner och väktargestalter ur den assyriska gudavärlden, än elegant komponerade, palmettornamenterade pannåer, allt färglagt och belagt med bladguld och dessutom kompletterat med ett fortlöpande flöde av kilskrifttexter.
Den ekande tomheten i konsthallen är inte bara en rekonstruktion av hur palatsets rum G (så kallat på arkeologernas planritningar) med angränsande salar såg ut innan ISIS körde in med bulldozers och släggor. Den illustrerar också det vacuum som uppstår när historien bokstavligt talat förintas.

Många av de reliefsmyckade stenblocken var dock redan borta när ISIS anlände. De var nedtagna och bortforslade av europeiska arkeologer som påbörjat kartläggningen av det gamla Tvåflodslandet mellan Eufrat och Tigris redan i mitten av 1800-talet.
Diskreta skyltar berättar om vad som hänt med de saknade relieferna. En del förintades av ISIS. Andra återfinns – välbevarade – på museer i New York, London, Berlin, Köpenhamn… vilket onekligen aktualiserar den av Ove Bring i boken Parthenonsyndromet (Atlantis 2015) väckta frågan om västvärldens ”rätt” att ta för sig av (och envist behålla) främmande kulturers nationella skatter.

Den närmast systematiska förstörelsen av det forna Mesopotamiens mångtusenåriga konst- och kulturskatter påbörjades redan under Irakkrigets inledningsskede 2003. Iraks Nationalmuseum i Bagdad plundrades på 10 000-tals föremål trots att amerikanska soldater var utposterade att bevaka det.
Den nationella förlusten var ofattbar och Michael Rakowitz påtog sig en livsuppgift: att återskapa allt som var möjligt att återskapa. Inte i lera eller sten men väl av tidningarpapper och olika emballage – allt hopsamlat för att också kunna återspegla inte bara de förlorade objektens utseende utan också deras, enligt arkeologerna, ursprungliga kolorit.
Några blott centimeterstora rekonstruerade artefakter från Bagdadmuseet illustrerar hur bollen sattes i rullning. De följs upp av videoinstallationen The Ballad of Special Ops Cody från 2017 som visar en amerikansk robotsoldat i dialog med sumeriska tempelfiguriner 3000-talet f.Kr., innan tomheten här och där avbryts – eller kanske snarare understryks – av de utsökt och mycket vackert rekonstruerade relieferna från sal G.

På en monitor, diskret gömd i dunge dadelpalmer i ett hörn av konsthallen, återberättas Michael Rakowitz’ familjehistoria. Den handlar om en av dadlar kantad och ganska krokig väg från Irak till Brooklyn och om familjens ihärdiga strävanden efter att bryta ner de murar av misstänksamhet och fientlighet som bildar nästan vattentäta skott mellan olika kulturgrupper vilket också är det som utställningen ytterst handlar om.
Men det forna Mesopotamien är inte det enda kulturområde som drabbats.
Om några dagar öppnas på Ny Carlsbergs Glyptotek i Köpenhamn utställningen Vägen till Palmyra, oasstaden i nuvarande Syrien som var en av senantikens viktigaste knutpunkter och kulturmetropoler med enastående byggnadsverk och konstskatter. 2015 drog ISIS in i Palmyra med bulldozers och släggor…

Kopplingen mellan de två utställningarna är uppenbar och följs i Malmö bland annat upp av ett samtal i Sydsvenskans Salonger om Stulna konstverk och sprängda statyer (onsdag 25/9 kl. 18) och ett föredrag om Vejen til Palmyra (onsdag 2.10 kl. 19).

KONST
Michael Rakowitz – The Invisible Enemy Should Not Exist (Room G)
Malmö Konsthall
Till och med 12 januari 2020