Även i regn är piazzan framför Malmö Opera vacker. Foto: Claes Hall
En av de udda sakerna med operan är utgången via damtoaletten. Foto: Claes Hall
Boken Opera! Musikal! Konsert! kommer ut den 19 september. Lagom till jubileumsföreställningen den 22 september. Foto: Claes Hall
Tillsammans har de tre skribenterna en diger erfarenhet av operan och dess uppsättningar. Foto: Claes Hall
Yvonne Erlandsson, Ulf Clarén och Carlhåkan Larsén påbörjade sitt arbete med boken 2016. Foto: Claes Hall
Carlhåkan Larsén har varit kulturskribent på Sydsvenska Dagbladet. Foto: Claes Hall
Yvonne Erlandsson har tidigare jobbar för Arbetet och Skånska Dagbladet. Foto: Claes Hall
Ulf Clarén har ett förflutet som kulturjournalist på Sydsvenska Dagbladet. Foto: Claes Hall

De senaste 25 åren i Malmö operas historia

reportage En trio erfarna kulturjournalister har skrivit en bok om Malmö opera de senaste 25 åren.

MALMÖ OPERA

Malmös operahus fyller 75 år.
Den 22 september firas detta med en jubileumskonsert.
Jubileumsboken Opera! Musikal! Konsert! som täcker de senaste 25 åren har då också release.
Den är skriven av de tre kulturjournalisterna Yvonne Erlandsson, Ulf Clarén och Carlhåkan Larsén.
Boken ges ut av Kira förlag och har release i samband med jubileumskonserten den 22 september.

Malmös operahus fyller sjuttiofem år, vilket ska firas med pompa, ståt och jubileumsföreställning. Det kommer även en jubileumsbok som handlar om operan under de senaste tjugofem åren. Opera! musikal! konsert! heter boken och bakom den står tre kulturjournalister som alla verkat i Malmö.
Vi träffas naturligtvis på Malmö Opera. De tre skribenterna är Ulf Clarén och Carlhåkan Larsén, som båda arbetat på Sydsvenska Dagbladets kulturredaktion, och Yvonne Erlandsson med ett förflutet som nöjes- och kulturjournalist på Arbetet och Skånska Dagbladet. Alla har ett kärt förhållande till platsen.
– Vi har varit här i våra jobb och bevakat den senaste tjugofemårsperioden, säger Yvonne.
Ulf säger sig vara en flitig besökare sedan 60-talet och Carlhåkan har varit stamkund sedan 1958. Erfarenheten och kunskapen inom gruppen inger alltså respekt.
– Det finns redan en bok om husets första femtio år, fram till 1994, förklarar Ulf. Men så 2015 kom jag i samspråk med förra teaterchefen Bengt Hall om att göra en bok även om de senaste tjugofem åren. Sedan kom Yvonne och Carlhåkan med i projektet.

Hur har de då gått till väga? Det finns ju en hel del att ta med.
– Vi har naturligtvis fått sålla mycket. Men det är vi journalister vana vid, Kill Your darlings, skrattar Ulf. Boken är inte heltäckande utan vi har gjort nedslag och tagit de stora greppen
De började med boken 2016. Sedan dess har de plöjt arkiv, gått igenom årsberättelser och gjort åtskilliga intervjuer med såväl chefer som artister och teaterarbetare. Grundjobbet har varit digert för att få en rättvisande historisk återblick. Det var svårast i början enligt Yvonne, med det inledande kapitlet som handlar om operans omdaning och uppdelningen i olika institutioner.
– Då fick jag stor hjälp av Lennart Nanne, en sann teatervän som tidigare var stadshusets chefjurist. Han var med och arbetade fram de beslut som format den nuvarande operan.
Carlhåkan håller inte med. Hans jobb har i stället varit knepigast i slutet.
– Jag har inriktat mig på orkestern och dess utveckling fram till dagsläget. Så jag har fått vänta in i det sista med att skriva.
Annars är de rörande överens och har hållit fred och frid under resans gång.
– Vi är ju tre snälla människor, säger Carlhåkan.
Boken är tänkt att bli en hyllningsskrift och de tre har bara superlativer att ösa över operan. De hävdar till exempel att musikalerna väl mäter sig med dem i London.
– Det är mycket tack vare operans egen orkester som består av 40–50 musiker. Det finns få i världen som har en sådan, säger Carlhåkan.
De menar också att Malmö Opera har blivit ett ställe dit alla slags människor kommer. Det är inte så dramatiskt att komma hit. Repertoaren är nyskapande och publiktillvänd utan att för den skull stöta bort folk.
– Här finns något för alla, underhållning och djupa sanningar. Det sätts upp många Sverigepremiärer, ofta lite udda operor som Höstsonaten som kommer i höst, säger Carlhåkan och tillägger att man här också har en barn-och ungdomsverksamhet som är helt unik.

Vad har då varit roligast med researchen inför boken? Yvonne svarar snabbt:
– Hur mycket känslor som finns i det här huset, alla anekdoter och öden, att komma nära det, och att återuppväcka gamla minnen.
Ulf minns också berättelserna, och att det varit väldigt lustfyllt att krypa bakom.
– Vi har fått vara överallt, i sminket, kostymavdelningen, verkstaden, bakom scenen. Jag har till och med varit 23 meter över scenkanten, skrattar han. Det är ofattbart hur många yrken det finns här.
– Ja, en riktig nära kulisserna-upplevelse, inflikar Carlhåkan. Det har också varit roligt att följa hur förra chefen Bengt Halls sätt att bygga upp säsongerna och ha fler uppsättningar, har skapat en ny glansepok.
De säger samfällt att ledstjärnan i deras skrivande varit att jubileumsboken ska vara lättläst, underhållande och att den ska spegla både stort och smått.
– Det viktigaste med boken är ändå att visa hur oerhört livaktig den här byggnaden är, avslutar Ulf och får ivrigt medhåll av sina kollegor.

 

 

MALMÖ OPERA

Malmös operahus fyller 75 år.
Den 22 september firas detta med en jubileumskonsert.
Jubileumsboken Opera! Musikal! Konsert! som täcker de senaste 25 åren har då också release.
Den är skriven av de tre kulturjournalisterna Yvonne Erlandsson, Ulf Clarén och Carlhåkan Larsén.
Boken ges ut av Kira förlag och har release i samband med jubileumskonserten den 22 september.