Ratt­full körde ut på åker

Hör­by

En bi­list ska un­der tors­dags­ef­ter­mid­dagen ha tappat kon­trollen på sitt for­don i höjd med Almarkaröd.
Bilen ska ha kört ut på åkern in­till vägen och am­bu­lans och rädd­nings­tjänst till­kallades till platsen.
Mannen som fanns i for­donet var i 25-års­ål­dern och ska ha lämnat platsen till fots när de första ut­ryck­nings­for­donen kom till platsen.
När en po­lis­pa­trull se­dan an­lände kun­de de fånga in fö­ra­ren. Miss­tan­ke upp­stod om att han var un­der på­ver­kan av nar­ko­ti­ka och mannen togs med till sta­tionen för kropps­be­sikt­ning.
Han ska ha haft tab­letter som miss­tänktes vara nar­ko­ti­ka, och som togs i be­slag.
Dess­utom saknade han kör­kort.
Mannen miss­tänks nu för vårds­lös­het i tra­fik, olov­lig kör­ning, ratt­fyl­le­ri un­der på­ver­kan av nar­ko­ti­ka samt nar­ko­ti­ka­brott in­ne­hav och eget bruk.
Han ska inte ha be­hövt föras till sjuk­hus ef­ter olyc­kan. Bilen fick plåt­ska­dor.

Dagens fråga

Såg du matchen mellan MFF och Wolfsburg?

Loading ... Loading ...