Patienter måste kunna känna fullt förtroende för sjukvården, vilket inte blir fallet med personal som dömts för allvarlig brottslighet, menar Lunds universitet. ARKIVBILD

Student dömd för våldtäkt får fortsätta

lund Högskolans avskiljandenämnd (HAN) avslår Lunds universitets ansökan om att få en läkarstudent avstängd, trots att denne i juni dömdes till två års fängelse för våldtäkt.

HAN motiverar beslutet med att domen inte har vunnit laga kraft. Anledningen är att studenten har överklagat domen till hovrätten.
Lunds universitet överväger att överklaga HAN:s beslut till förvaltningsrätten.
– Vi behöver några dagar på oss för att se hur vi kan gå vidare. Vi måste se på formuleringarna. Sedan är det rektor som fattar ett eventuellt beslut om överklagande, säger Maria Björkqvist, utbildningsansvarig på medicinska fakulteten i Lund.

Kriterierna för att få en student avskild är att denne är psykiskt sjuk eller har gjort sig skyldig till grov brottslighet och kan vara farlig för sin omgivning.
Lunds universitet har lyft fram att våldtäktsoffret var en annan läkarstudent, som riskerar att möta gärningsmannen i studiemiljön, vilket kan orsaka psykiskt lidande.
Universitetet menar också att det finns en risk att den i tingsrätten dömde studenten kan skada andra ifall han fortsätter på utbildningen.
HAN bedömer dock inte att det finns något i det aktuella fallet som kan ligga till grund för ett avskiljande.
Det universitetet begärde var ett avskiljande i avvaktan på hovrättsdomen.
Ifall HAN tar beslut om avskiljande av en student är det inte tidsbegränsat, det vill säga att studenten kan inte återgå till utbildningen (omprövning kan dock ske efter två år).
För universitetet är den nu uppkomna situationen svårhanterad. Studenten skulle under hösten vara ute i den kliniska verksamheten hos Region Skåne. Vårdgivaren har dock vägrat att ta emot studenten sedan våldtäktsdomen blev känd.
– Vi har erbjudit studenten anpassad studiegång. Vi är skyldiga att ge honom utbildning. Men han kan inte gå den termin han egentligen skulle gå, och den kliniska tiden är väldigt avgörande, säger Maria Björkqvist.

Bedömningen är att studenten inte får ha någon patientkontakt.
– Allmänheten och patienterna måste känna fullt förtroende för sjukvården och de personer de möter där, fortsätter hon.
Lunds universitet och andra lärosäten i Sverige menar att lagstiftningen och regelverket måste ses över för professionsutbildningar.
– Man kan inte bli sjuksköterska eller läkare utan de kliniska momenten. Det är där det blir knepigt för oss, säger Maria Björkqvist.
Lunds universitet hade för några år sedan ett snarlikt fall då en läkarstudent, fälldes för grov kvinnofridskränkning. Universitet ansökte om avskiljande, men HAN avslog.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Är det rätt att företag i välfärdssektorn tar ut vinst?

Loading ... Loading ...