Regionmuseet i Kristianstad har ekonomiska problem. Bidragen från regionen och kommunen skrivs inte upp. På sikt kan personal komma att sägas upp. Arkivbild.

Regionmuseet med i nödrop till staten

kristianstad Nedskärningar väntar på flera av Sveriges länsmuseer nästa år. Grundfinansieringen är inte säkerställd. Regionmuseet i Kristianstad deltar i Länsmuseernas nödrop till staten och kulturdepartementet om hjälp.

– Säkerställs inte grundfinansieringen står länsmuseerna inför ett mycket allvarligt läge. Förutom uppsägningar riskerar museernas samlingar av historiska föremål och byggnader inte få den vård och det skydd som krävs. Jag överdriver inte om jag påstår att vårt kulturarv på många håll hotas att bli förstört för kommande generationer, säger Jonas Hellberg (S), ordförande i Länsmuseernas samarbetsråd.

Regionmuseet i Kristianstads chef, Anna Hansen är bekymrad:
– Vi står inte inför några akuta uppsägningar, men vi måste se över vår kostym, eftersom vi inte får några uppskrivningarna av bidragen från region Skåne och Kristianstads kommun. Våra kostnader fortsätter att öka, som till exempel löner. Våra intäkter består till 70 procent av bidragen från regionen och kommunen.

Länsmuseernas samarbetsråd, som är Länsmuseernas nationella branschorganisation, har
gjort en undersökning bland sina medlemsmuseer om deras ekonomiska situation inför det kommande året. Resultatet är dystert.
Sverige länsmuseer har enligt Myndigheten för kulturanalys tvingats att säga upp nästan var tionde anställd under perioden 2003 till 2017. Enligt Länsmuseernas nya undersökning kommer situationen försämras ytterligare under 2020. Mer än var tredje länsmuseum kommer att minska antalet medarbetare under nästa år. Detta gäller exempelvis för
Länsmuseet i Gävleborg och Kulturen i Lund. Flera länsmuseer uppger att de inte länge tillsätter vikarier vid exempelvis tjänstledigheter, att pensionsavgångar inte ersätts med nyanställda och att tidsbegränsade anställningar inte förlängs.

Länsmuseernas samarbetsråd menar att det krävs en tydligare strategi från statens sida för de regionala museerna. Myndigheten för kulturanalys bör därför få i uppdrag att analysera länsmuseernas situation och framtidsutsikter.
Länsmuseerna föreslår också att Kulturrådet får i uppdrag att snarast utarbeta en strategi och en finansiell plan för den regionala konst- och kulturhistorien. Länsmuseerna vill framåt kunna fokusera på sitt huvuduppdrag.

– Vi har stora framtidsmöjligheter. Våra museer är snabbfotade kulturaktörer som finns över i hela landet. Vi ser en stor potential hos våra medlemmar att verkligen utgöra Sveriges mest spännande arena för kultur- och samhällsfrågor. Som vi ser oss själva är länsmuseerna en samhällsresurs som verkligen bidrar till fördjupad kunskap och ett öppet och demokratiskt samtal, men att vi skulle vilja och kunna bidra så mycket mer, säger Jonas Hellberg.

Dagens fråga

Har du ätit på någon restaurang med stjärna i Guide Michelin?

Loading ... Loading ...