- Alliansens budget ger längre vårdköer, säger henrik Fritzon. Stefan Olofson/Arkivbild

Alliansen får underkänt för längre vårdköer

Skåne Trots bättre siffror i prognosen för Region Skånes ekonomi får den styrande Alliansen underkänt av oppositionsledare Henrik Fritzon (S).

– De höjde skatten med 49 öre, vilket ger en intäktsökning med 1,4 miljarder. Trots detta håller de inte budgeten. Även om prognosen i augusti visar bättre siffror för helåret så går utvecklingen på fel håll, säger Henrik Fritzon.
Han pekar på längre operations- och vårdköer och försämrad tillgänglighet på telefon.
– Alliansen väljer att satsa på fel saker, som fler vårdval och kraftiga sparpaket med två procent för sjukhusen för att finansiera satsningen på primärvården. De slopar den demografiska uppräkningen, vilket är obegripligt. Dessa faktorer sammantaget gör att sjukhusen blir missgynnade, säger Henrik Fritzon.

Reformutrymmet i Alliansens budget för 2020 är 170 miljoner, givet att överskottsmålet klaras.
I augustiprognosen prognostiseras ett överskott på 850 miljoner för 2019. Det är nästan dubbelt så mycket jämfört med prognosen i våras.
Budgetmålet är en miljard i överskott.

Det stora underskottet finns i sjukvården med totalt 737 miljoner för 2019, enligt prognosen. Det avviker 775 miljoner från budget, som regionfullmäktige har antagit. Trenden är dock positivt sedan förra prognosen.

Dagens fråga

Har du ätit på någon restaurang med stjärna i Guide Michelin?

Loading ... Loading ...