Träning och idrott gör äldre friskare. Foto: TT

Stöd idrott för äldre

Människor lever längre och längre och är mer alerta långt upp i åldrarna. Den stora gruppen 40-talister blir en stor utmaning för vård- och omsorgssektorn i takt med att de blir allt äldre. Då krävs det att politiker och planerare tänker i nya banor. Den nya tidens äldre kräver att få fortsätta leva ett aktivt liv så länge de orkar. Genom att underlätta det kan människor håll sig friska längre upp i åren och därmed bli en mindre kostnadspost för samhället.
Det är därför glädjande att Riksidrottsförbundet uppmanar till en satsning på äldreidrott. De medel som Riksidrottsförbundet får idag går framför allt till barn och unga, och där finns inga medel avsatta för att stötta äldres träning och idrottande. Man hoppas nu på att medel ska finnas avsatta i regeringens höstbudget.
Kan inte äldre betala själva för sin träning, undrar kanske någon. Det kan självklart många, men liksom hos många andra grupper i samhället är inkomsterna inte lika höga för alla. Ett statligt stöd skulle kunna användas till att hitta fler mötesplatser och anläggningar att på dagtid kunna ägna sig åt fysisk aktivitet.
Kopplingen till mat är närliggande och där ser Riksidrottsförbundet också framför sig att göra en insats. Genom rörelse och rätt mat kan många leva friska i sitt långa liv, i stället för att sannolikt leva länge men samtidigt vara sjuka och ha många krämpor. Regeringen borde verkligen se de positiva sambanden och stötta denna vilja att göra en insats.
Förutom den vardagliga motionen borde vissa grupper kunna få utlopp för sin tävlingsinstinkt genom att det ordnas fler mästerskap för äldre. Det finns visserligen veteran-VM i flera sporter, men den lägsta åldern är ofta satt lite för lågt, ofta redan i yngre medelåldern, för den som är i 80-årsåldern och är sugen på att tävla.
Det är roligt med träning och idrott, man träffar folk och kroppen mår bättre, helt klart en vinst för både den enskilde och för samhället. Minskade kostnader för sjukvård och övrig omsorg är inte fy skam.

Dagens fråga

Gick rätt bidrag vidare till final från fjärde Mello-deltävlingen?

Loading ... Loading ...