Så länge det finns vapen skjuts det

Från och med 2020 får Tullverket 110 miljoner extra i budgeten. 40 av miljonerna är helt nya satsningar. Tanken är att bidragsökningen ska vara permanent, vilket ger tullen möjlighet att planera och arbeta långsiktigt Förhoppningen är att de extra resurserna ska kunna stoppa vapen och spränganordningar från att komma in i landet.
Mycket av ansvaret för dödsskjutningarna i landet läggs på polisen och det är givetvis också huvudsakligen deras ansvar. Men om inte enheter som Socialtjänst och Tullverk också har möjlighet att göra sin insats räcker polisen inte till. Vad man kan lära sig av det tragiska vapenvåldet i USA är att så länge det finns vapen finns det våld. Det bästa sättet att förhindra vapenvåld på vore trots allt om gärningsmannen aldrig fått tillgång till något vapen.
Pengarna är inte öronmärkta, men enligt Liberalernas nya partiledare Nyamko Sabuni lär de gå till personal och ny teknik. Att de inte är öronmärkta är en fördel: tullen lär veta där de gör mest nytta, men den typ av övervakning som krävs för att få tag på skjutvapen kräver sannolikt mer personal.
Enligt Liberalerna ska i satsningen också ingå tillskott till andra verksamheter som kan bistå polisen, som Kriminalvården och Domstolsverket, Kustbevakningen, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Rättsmedicinalverket, och Statens institutionsstyrelse, som får tillskott i budgetpropositionen. Nyamko Sabuni kan med detta visa på ett konkret ock riktat resultat av förhandlingarna med Socialdemokraterna: från början var till exempel tanken att tullen skulle få nöja sig med 70 miljoner. Sabuni säger att det är en del i Liberalernas prioritering av ”rättsväsendets hela kedja”.
Att ge Tullverket, Polisen och andra instanser extra resurser under en brottsvåg som oroar många är rätt prioritering och tydlig politik för ett på sista tiden ganska otydligt parti.

Dagens fråga

Gick rätt bidrag vidare till final från fjärde Mello-deltävlingen?

Loading ... Loading ...