Nonchalant av statliga Apoteket AB Andraledare

Det statliga Apoteket AB avvecklar Distansapoteket i Hässleholm och därmed förlorar 57 anställda sina jobb. Distansapoteket är grossist och distributör till kunder inom vård, e-handel och telefoni av läkemedel över hela landet tillsammans med motsvarande distansapotek i Falun, som även det läggs ner. Där förlorar 45 personer jobbet.
Redan grundbeslutet om avvecklingen känns tveksamt. Nu överlåts motsvarande verksamhet framförallt åt ett tyskägt företag, ett beslut som väcker frågor om hur försörjningstryggheten kan säkras till exempel i en krissituation i en framtid.
Beslutet sägs från Apoteket AB vara till för att ”säkra konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter.” Hur avveckling kan ge utvecklingsmöjligheter är vad man i USA brukar benämna ”corporate bullshit.” Snarare tyder beslutet på att Apoteket AB i den i dag konkurrensutsatta marknaden valt en defensiv strategi.
Men inte bara avvecklingsbeslutet känns tveksamt. Apoteket AB uppträder med stor nonchalans gentemot Hässleholms kommun som vill ha en dialog om nerläggningen eftersom det finns ett företag som både vill ta över lokaler och personal. Inviten från kommunen har hittills mötts med kalla handen.
Apoteket AB arbetar på marknadens villkor. Men det legitimerar inte drummelfasoner. Slå en signal till Hässleholms kommun och be om ett möte.

Dagens fråga

Gick rätt bidrag vidare till final från fjärde Mello-deltävlingen?

Loading ... Loading ...