Isabella Lövin och Per Bolund. Foto:TT

Viktig droppe i havet

Det finns en hel del klimatkonkreta förslag i nästa års budget. Ett av de viktigaste är det så kallade industriklivet, som är stöd till de industrier som har svårast att få ner utsläppen, som stålindustrin. Den typen av industri står för en stor del av de föroreningar som gör att vi befinner oss i en så besvärlig situation i dag. I en rättvis värld skulle de som smutsar ner betala själva för sina föroreningar och framför allt betala för omställningen i form av renhållning och ny teknik själva. Men vi har marknadsekonomi, och det innebär att ingen frivilligt sänker sin lönsamhet genom dyra reformer och inköp, men det kan motivera att få det delvis bekostat. Det är inte heller i någons intresse att sänka industrin, även om det för all del skulle vara bra för klimatet. Det skulle dock vara sämre för ekonomin och arbetslösheten, så om statsbidrag kan knuffa industrin i rätt riktning får vi gilla det läget och bekosta övergången, oavsett rättviseaspekten.
Även ”Klimatklivet” kan få effekt lokalt. Knappa 2 miljarder avsätts till organisationer och företag som behöver pengar för att investera i sådant som laddstationer, elbussar och biogasmackar. På grund av sin spretighet är det svårt att förutsäga vilken effekt det får på det sätt som man förmodligen lär kunna utvärdera bidragen till industrin.
400 miljoner till skötsel av nationalparker och restaurering av våtmarker är välkommet. Sverige har bra förutsättningar för att öka den biologiska mångfalden. Våtmarker ger i bästa fall upphov till ett fascinerande mångfacetterat växt- och djurliv. Man kan oroa sig för att resurserna för havs- och vattenmiljö är för klena. De 65 miljonerna för sanering av haven räcker nästan säkert inte till för alla projekt som skulle behöva genomföras. Budgetposter om miljarder eller miljoner kan verka som enorma resurser, men uppdelat på projekt blir det inte mycket. Men regeringar måste prioritera och det här är en bra början. Som Per Bolund sade till pressen: klimatarbete är inget för fegisar.
Martina Jarminder

Dagens fråga

Gick rätt bidrag vidare till final från fjärde Mello-deltävlingen?

Loading ... Loading ...