Sänkt hastighet i Ekeboda

HÖRBY

Sänk hastigheten från 50 km/h till 40 km/h i Ekeboda, och sätt upp en skylt om lekande barn utmed vägen.
Det föreslås i ett medborgarslag till kommunen. Förslaget gäller en kortare vägsträcka efter Ekeboda Handelsträdgård.
– Sträckan är krokig, och det är mycket växtlighet på båda sidor vägen. Sikten är skymd. Oron är stor för en kollision eller en olycka, skriver kvinnan som har lämnat in förslaget.
Nu har fullmäktige kommit med sitt svar. På måndagen beslutade fullmäktige att en ny lokal trafikföreskrift ska tas fram så att området klassas som tätbebyggt område. På så sätt blir det lättare för kommunen att sänka hastigheten på platsen.
– Det är i pipelinen, sade Stefan Borg (SD).
Däremot anses det inte nödvändigt att sätta up skyltar som varnar för lekande barn.

Dagens fråga

Klarar Malmö FF att slå Wolfsburg på hemmaplan?

Loading ... Loading ...