Får tycka till om tryggheten

HÖRBY

Polisen och kommunen har i dagarna skickat ut enkäter till Hörbyborna om hur de upplever tryggheten i kommunen. Detta som ett led i den årliga trygghetsmätningen.
I år är det 600 medborgare i kommunen i åldern 16-85 år som får möjlighet att svara på hur de ser på tryggheten i sitt bostadsområde, skriver kommunen på sin hemsida.
– Resultatet av trygghetsmätningen är ett av de viktigaste underlagen vi har för att planera det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter. Därför är vi mycket angelägna om att så många som möjligt svarar, säger Mats Trulsson, ansvarar för trygghetsmätningarna hos polisen, på kommunens hemsida www.horby.se.
Fjolårets trygghetsmätning visade att otryggheten är hög på många håll i kommunen, framförallt i Hörby centrum. Men det fanns även en del ljusglimtar, och det totala otrygghetsindexet hade gått ner.

Dagens fråga

Klarar Malmö FF att slå Wolfsburg på hemmaplan?

Loading ... Loading ...