Förslaget ”Embassy of sharing” vann markanvisningstävlingen om området väster om Hyllie station 2017. Men tekniska nämndens arbetsutskott har vissa synpunkter inför projektets förverkligande.Foto: Wingårdh arkitektkontor

Ifrågasätter detaljplan om stödmur i Hyllie

Malmö En miss i planeringen av en stödmur vid järnvägen riskerar att sätta vissa käppar i hjulet när det nu är dags att bebygga området väster om Hyllie station. Det menar fastighets- och gatukontoret som har granskat detaljplanen.

Det aktuella området omfattar bland andra kvarteret Härbärget 1 i Hyllie, och kommer att bebyggas i enlighet med förslaget ”Embassy of sharing” som vann markanvisningstävlingen för två år sedan. När detaljplanen nu ska upp i tekniska nämndens arbetsutskott betonas inledningsvis att man på det stora hela taget gillar planförslagets bebyggelsestruktur.
– Den innehåller en bra blandning av funktioner och miljöer med unika byggnader i varierad skala, form och uttryck som kommer att bidra till ett variationsrikt stadsliv i Hyllie, står det i det förslag till yttrande som tagits fram av fastighets- och gatukontoret.
Man lyfter även fram det positiva i att det skapas ett grönt stråk genom området, och att man har satsat stort på parkeringsplatser för cyklar. Däremot ser man med viss skepsis på den nya stödmur som föreslås byggas fem meter från spårmitten, parallellt med spåret, motsvarande den mur som redan finns längs spårområdets norra gräns, öster om arenan.

Man ifrågasätter ett resonemang om höjdskillnader i detaljplanen, och menar att det inte stämmer. En ny stödmur medför ”omfattande rivningsarbeten”, skriver fastighets- och gatukontoret som anser att genomförandet av murbygget är ”förenligt med ett antal risker såväl under byggskedet som under förvaltningsskedet”.
Man föreslår därför att förslagets genomförbarhet utreds vidare.

Dagens fråga

Blir det något luciafirande i dag?

Loading ... Loading ...