Vatten, vatten – på Östergatan.
Dagvattenbrunnarna klarade inte vattenmängderna.
Översvämning på Norregatan.
Svallvågor bildades när bilisterna tog sig fram.

Regnkaos i Sjöbo

SJÖBO Dagvattenbrunnarna orkade inte med när himlen plötsligt öppnade sig över Sjöbo på torsdagsmorgonen.

Regnvattnet forsade i strid ström på vägen ner från Orebacken och bredde ut sig på Icas parkering.

På Östergatan vid Systembolaget hade en bil fått motorstopp efter att ha tagit sig igenom den översvämmade vägen. Andra hade större tur och lyckades forsa fram genom den nya ”dammen” utan större problem.

I början av Norregatan fanns nästa översvämning. Det bildades svallvågor som slog över trottoarerna när bilisterna tig sig genom vattenmassorna.

Dagens fråga

Klarar Malmö FF att slå Wolfsburg på hemmaplan?

Loading ... Loading ...