Foto:TT

KOL-patient avled i väntan på flytt

LUND En man i 70-årsåldern med sjukdomen KOL sökte vård på Skånes universitetssjukhus akutmottagning i Lund i samband med andningssvikt. När mannen undersöktes på akutmottagningen bedömdes hans tillstånd vara sådant att han behövde vård på den medicinska akutavdelningen.

I väntan på plats gjordes en ny bedömning och då ansågs mannens tillstånd vara något förbättrat. Patienten flyttades därför till en vårdavdelning på en lägre vårdnivå. Där stod det efter några timmar klart att mannen var för sjuk för att vårdas på avdelningen. Innan patienten hann flyttas till en högre vårdnivå drabbades han av ett hjärtstillestånd som inte gick att häva, och patienten avled. Det är inte säkert att dödsfallet hade kunnat förhindras om patienten fått en vårdplats på högre vårdnivå tidigare. Men vården hade kunnat ske i snabbare takt och medicinska åtgärder hade kunnat göras tidigare. Händelsen anmäls därför enligt lex Maria då den bedöms utgöra en allvarlig vårdskada. I verksamheten vidtas sedan tidigare omfattande åtgärder för att skapa fler lediga vårdplatser.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Kommer du att följa MFF:s bortamöte mot Wolfsburg

Loading ... Loading ...