Vad händer med klimatet?

Debatt

I debatten påstås ofta att det råder, inte bara en klimatkris, det råder ett nödläge.
Även för en högutbildad med naturvetenskaplig inriktning är det svårt att fä grepp om klimatfrågan.

De som skriver debattinlägg och krönikor är sällan verksamma med klimatforskning. Inte sällan kan en erfaren läsare notera, att den som skriver, saknar djupa kunskaper i ämnet. Det finns ofta ett annat motiv än att informera läsaren om fakta. Det finns artiklar som förordar vindkraft, och artiklar som förordar kärnkraft. Det råder djup oenighet vilket som är bäst, men båda sidor är helt överens om att klimatfrågan är en ödesfråga.
Det finns nu en nyutkommen bok av professor i dynamisk meteorologi Lennart Bengtsson med just titeln, vad händer med klimatet. Lennart Bengtsson har ägnat 60 år av sitt liv åt forskning om klimat och väder. Han är medlem av

Kungliga Vetenskapsakademien som 2009 och 20015 gav ut balanserade och informativa skrifter om klimatfrågan. I dessa framgår det tydligt att det kommer att ta många år innan forskningen får någorlunda grepp om verkligheten.
Boken är utmärkt för de som vill sätta sig in i forskningsläget. Lärare i naturvetenskap på gymnasienivå bör läsa den, och sätta de nyfikna eleverna i arbete med att förstå den frågeställning, som engagerar så många av dem.
Det finns de på nätet som skriker högt, ser sig själv som facit, och protesterar mot ”klimattalibanerna” i det rödgröna feministiska etablissemanget. Låt inte deras texter hindra er från att läsa boken. Det framgår tydligt att Lennart Bengtsson ser koldioxid som en möjlig orsak till klimatförändringar. Som den gedigne forskare han är, manar han till besinning och protesterar mot överdrifter.

I boken finns också Lennart Bengtssons funderingar om energiförsörjning. Här märker den som är insatt i detta ämne, att han inte har lika bra koll. Naturligt, då det inte har varit hans yrkesliv.
På nätet finns inte bara tokigheter, där finns också det gedigna. BP ger varje år ut statistik över den globala energianvändningen. I årets utgåva konstateras att 2018 ökade de globala utsläppen av koldioxid med två procent: Den största ökningen på sju år. Detta är ett resultat av att länder, som arbetar för att ge sina medborgare bättre livsvillkor, inte har något val. De måste använda alla tillgängliga metoder för att producera el. Ny kolkraft som byggs till exempel i Kina är moderna och effektiva med kraftigt minskade utsläpp av hälsovådliga ämnen, som till exempel partiklar. I Kina kallas moderna kolkraftverk för ”grön teknologi”.

Nyligen meddelade FN att svälten i världen ökar igen. FN nämner det uppenbara, krig och konflikter, och pekar på förändringar i klimat. Men den viktiga orsaken är att det globalt nu sker en avmattning av tillväxt. Den ekonomiska ojämlikheten ökar. De extremfattiga är som vanligt de som drabbas hårdast.
Den som läser Lennart Bengtsson bok, förstår vad som menas med solidaritet och bryr sig om världen, inser att fattigdomsbekämpning är den globala fråga som måste prioriteras före klimatförändring!

Dagens fråga

Är det rätt att företag i välfärdssektorn tar ut vinst?

Loading ... Loading ...