Positiva till ny bensinstation

ESLÖV

Politikerna i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, med förvaltningens tjänstemän i ryggen, ställer sig positiva till att det byggs en ny bensinstation med biltvätt på Flgystaden, bredvid Burger King.
Gällande detaljplan tillåter bara handel. Därför har ett förslag till ändrad detaljplan tagits fram och nämnden ställer sig bakom den med några påpekanden som gäller hanteringen av dagvatten och avfall. Förslaget går nu vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Dagens fråga

Kommer du att följa MFF:s bortamöte mot Wolfsburg

Loading ... Loading ...