En värld av marginaliserade män

Har vi ett system som riggas för att eleverna ska misslyckas i den svenska skolan? Det menar skolreportern och författaren Emma Leijnse i sitt sommarprat.
Hon talar om vilka stora fördelar flickor och kvinnor har akademiskt. Kvinnor utbildar sig i betydligt högre grad än män och får bättre resultat. En majoritet av alla universitetsutbildningar i Sverige är numera kvinnodominerade. Det har ännu inte lett till lika lön för lika arbete, men om det fortsätter så här går det nog inte att hålla nere kvinnors löner.
Var femte kille misslyckas med att få betyg i grundskolan. Språket är en viktig skillnad: pojkar får inte kontrollen över språket som flickorna har, vilket är ett stort handikapp i livet och samhället. En av anledningarna är att pojkar inte läser. Leijnse menar att läsning har blivit en ”flickaktivitet” som pojkar med svaga skolresultat undviker för att inte förknippas med något ”tjejigt”, trots att de är de som skulle behöva läsa.
Det är välkommet att Leijnse inte tonar ner att det hypotetiskt kan bli besvärliga konsekvenser av detta och att det inte handlar om betyg utan om livskvalitet. Lågutbildade lever inte lika länge, de har sämre fysisk och psykisk hälsa, är oftare kriminella och hamnar oftare i ickedemokratiska rörelser.
Vad händer om de lätta jobben försvinner på grund av automatisering? Vad händer om männen som saknar utbildning inte kan hitta jobb? Det blir ett samhälle där skillnaden mellan hög- och lågutbildade kan vara en skillnad mellan en rimlig levnadsstandard och social utslagning. Som Leijnse nämner kan lågutbildade män även få svårt att skaffa en familj. Kvinnor väljer i allt högre utsträckning att leva ensamma och jämställda män är mest attraktiva som partners, vilket det finns säkerställd statistik på. Jämställd innebär högutbildad.
I framtiden kan det vara ojämlikheten mellan utbildade och obildade som är problemet snarare än jämställdhet mellan könen. Det är lika bra att vi börjar ha den diskussionen redan nu.

Dagens fråga

Kan du prata fler språk än svenska?

Loading ... Loading ...