Vaccin räddar liv. Bild: TT

Bråttom med vaccin

Förslaget om ett nationellt, digitalt register för vaccinationer faller under kategorin ”Det borde redan finnas”. Att som regeringen föreslår snabbutreda och förhoppningsvis skyndsamt införa ett sådant register är en mycket god idé, som de senaste fallen där folk smittats av mässlingen i Göteborgsområdet visar.
I nuläget hänvisas sjukvårdspersonal och patienter till pappersdokumentation för att ta reda på vilket skydd de har, vilket ger alltför stort utrymme för misstag och papper som försvinner. Det kan dessutom vara extra svårt att hålla reda på en person som flyttat runt och blivit vaccinerad på olika ställen. Smittskyddsläkare beskriver hur de inte kan svara på frågor från oroliga personer om huruvida de är skyddade eller ej. Det ger dålig patientsäkerhet. Det är därför en god tanke att både sjukvårdspersonal och patienter ska ha tillgång till registret och lätt kunna få en överblick över vilket skydd som finns.
För svaga personer kan vaccin och smittskydd vara en fråga om liv och död och då kan man inte hänvisa patienter till eget ansvar för en gul pappersbok.
Världshälsoorganisationen WHO definierar det snabbt framväxande vaccinationsmotståndet, baserat på osanna uppgifter om risker med vaccin, som ett av de stora hoten mot den globala folkhälsan. De har gjort beräkningen att 1.5 miljoner fler liv skulle kunna räddas om alla vaccinerades som de ska. Bland annat just på grund av vaccinationsmotståndet har det blivit viktigare att det går att registrera även vuxna för att se till att de har ett fullgott skydd när sjukdomar som vi trott att vi sluppit riskerar att återkomma.
Det är tragiskt att äldre som sett anhöriga dö i sjukdomar som det numera finns skydd för, som polio och difteri, åter ska riskeras att utsättas för den risken.
Det finns sedan 2013 ett nationellt register för barn: förhoppningsvis kan man ta erfarenheterna från det projektet med sig när man bygger upp en motsvarighet för hela befolkningen.

Dagens fråga

Äter du vegetariskt?

Visa resultat

Loading ... Loading ...