Ekogrisar. Foto: TT

Skammens tid är nu

Vi ska äta mindre kött eller helst bli veganer är budskapet från IPCC-rapporten. Vi förfäras och förundras vår höga köttkonsumtion. Varför köttkonsumtionen har ökat och mer mat slängs behöver man inte vara professor för att förstå. Lägre pris och högre inkomst leder till högre konsumtion, en enkel ekvation!

50-talet gick 50 procent av vår disponibla inkomst till mat, att jämföra med ca 12 procent idag. 1/3 av all tillgänglig mat i världen slängs eller förfars. Jag minns kylskåpet hos min mormor och morfar. Där sparades varenda rest. Man kunde få en hel buffé av alla sparade slattar. Idag åker nog mycket av dessa slattar i sophinken eller i bästa fall i komposten.

Vid EU-inträdet 1995 var den livsmedelsgrupp med störst prissänkning just kött med drygt 4 %. Förklaringen är att EU-inträdet innebar en anpassning till EU:s prisnivåer. Konsumentvaror i genomsnitt hade en prisökning på 2 %. 1996 sänktes också matmomsen. Om man jämför indextalen för åren 1994 och 2009 konstateras att priserna för kött ökat 4 procent och för konsumentvaror i genomsnitt 20 procent.
Köttpriserna har haft en långsammare utveckling än konsumentvaror i genomsnitt. Detta beroende på konkurrensen från billigare uppfödningsmetoder i andra länder som har konkurrerat ut en stor del av den svenska produktionen. Konkurrensen har medfört att storleken på svenska produktionsenheterna har ökat för att klara lönsamheten, om man inte valt att istället helt sluta producera mat. Lantbruket producerar det marknaden vill ha eller rättare sagt betalar för!

Djuren är en viktig del i kretsloppet med gödsel som ger näring till jorden och kan användas för produktion av biogas. Andra fördelar är att de bidrar till biologisk mångfald och har möjligheten att omvandla restprodukter från livsmedelsindustrin till kött.
I Sverige ligger vi i framkant både inom skog, odling och djurhållning och det ska lyftas, inte stjälpas av en global rapport. Vi får besök från andra länder som vill lära sig mer om hållbar skogsproduktion och djuruppfödning.
Drygt 60 procent av vår klimatpåverkan sker genom livsmedel som produceras utomlands.

Jag känner ingen bondeskam, jag känner stolthet! Hur är det med konsumenternas skam? De som väljer att köpa skamligt billig mat. Eller butikernas skam? De som säljer skamligt billiga produkter. Eller medias skam som tolkar resultaten halvdant men istället borde informera om de faktiska skillnaderna. Det finns en stor kunskapsbrist hos dagens konsumenter och en del journalister om matproduktion och skillnader i klimatpåverkan.
Bra mat kostar och det ska den göra! En större del av konsumenterna måste ta sitt ansvar och vara beredda att betala för det.

Dagens fråga

Betalar du med Skånetrafikens app när du åker buss?

Loading ... Loading ...