Med pondus och självklar värdighet

Recension Det finns olika sätt man kan dominera en scen på. Man kan springa runt, hoppa, showa och i största allmänhet göra hela scenytan till sin egen. Eller så kan man göra precis tvärt om.
Skånskans Ralph Bretzer har sett Seinabo Sey på Malmöfestivalen.

https://www.skd.se/nojesbloggen/2019/08/15/med-pondus-och-sjalvklar-vardighet/