Marie Silkeberg läser Christensens långdikt Alfabet samtidigt som Vokalensemblen VOS framför Philip Glass musik under ledning av Robert Bennesh. FOTO: Clemens Altgård

Lysande kombo av dikt och musik

recension

Malmötxt & Vokalensemblen VOS
S:t Petri Kyrka, Malmöfestivalen
Onsdag 14 augusti

Som en programpunkt under Malmöfestivalen har Malmötxt arrangerat ett möte i S:t Petri kyrka mellan Inger Christensens poesi och Philip Glass musik. Det visar sig vara en alldeles lysande idé. Egentligen är det mer specifikt två verk, ett soundtrack och en bok, som här flätas samman.

Filmen ”Koyaanisqatsi: Life Out of Balance” väckte stor uppmärksamhet internationellt när den premiärvisades 1982. Det var en experimentell film där regissören Godfrey Reggio varken använder dialog eller berättarröst.
Istället är det Philip Glass specialkomponerade minimalistiskt präglade och kongeniala musik som förstärker det strömmande bildflödet. Koyaanisqatsi framstår som ett slags filmpoem i det stora formatet och reflekterar över sambanden mellan människan, naturen och teknologin.

Året dessförinnan hade den danska poeten Inger Christensen utkommit med sin banbrytande systemdikt ”Alfabet”. En långdikt uppbyggd på såväl språkliga som matematiska principer.
Dels gås alfabetets bokstäver, från a till n, igenom i en katalogdikt som återspeglar tillvarons olika företeelser i bokstavsordning. Till detta läggs ett mönster, för antalet rader, som följer Leonardo Fibonaccis talföljd där varje tal är summan av de två föregående. Så här: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 och så vidare.

Det Christensens Alfabet har gemensamt med Reggios Koyaanisqatsi är inte bara ambitionen att spegla världens mångfald utan även civilisationskritiken och den ekologiska medvetenheten.
Såväl filmen som dikten framstår därför som lika aktuella idag som när de skapades.

Den första översättningen till svenska av Alfabet kom 1986 och sedan följde ytterligare en år 2000. Den som senaste utkom på Modernista 2014 med Ida Linde och Marie Silkeberg som översättare.
Inger Christensen avled för tio år sedan och hennes ord förmedlas här av översättaren Marie Silkeberg som med distinkt stämma reciterar Alfabet. Bakom henne finns Vokalensemblen VOS som framför Philip Glass Koyaanisqatsi i en körversion, som också kan ses som ett slags översättning, under ledning av dirigenten Robert Bennesh.
Resultatet är bländande vackert. Kombinationen av diktuppläsning och VOS rena och klara tolkning av Glass komposition fungerar ypperligt.
Den här programpunkten återkommer under fredagen så missa inte detta!

Malmötxt & Vokalensemblen VOS
S:t Petri Kyrka, Malmöfestivalen
Onsdag 14 augusti