Nästa år vill Facebook att vi skall kunna handla med Libra.

”Det kostar 70 libra”

Nej, det inte rubriksättningen som spelar dig ett spratt. Rubriken ovan kan vara repliken du får höra i en framtid när du står vid kassan och skall handla i en affär. Libra är den valuta som Facebook vill lansera som skall konkurrera med de vanliga penningsystemen i världen.
En del företeelser tar vi som så självklara att vi tror de gäller för evigt. Men historien har förr gått från en självklarhet till en annan. En sådan var när vi 1879 införde normaltid i hela landet. Tidigare var klockan olika om vi befann oss i skilda delar av landet, vilket naturvetenskapligt var det korrekta. Men med tågtrafikens införande i landet blev det ohållbart.
Kanske är det penningsystemet som nu står inför en liknande utmaning, ett systemskifte. I alla fall kan det få svår konkurrens om Facebook förverkligar sin idé om att införa och administrera ett eget valutasystem, Libra.
Officiellt är Facebooks motivering att underlätta för människor i den fattiga delen av världen. I många länder fungerar både valutasystemet och banksystemet dåligt till exempel i många afrikanska länder. Det drabbar till exempel utvandrade personer från Afrika som vill ekonomiskt hjälpa sina anhöriga med pengar. Med Facebooks Libra-valuta kan transaktionerna underlättas. Så det syftet är vällovligt. Men det finns också välgrundade farhågor mot Libran. Facebook blir en enormt stark aktör på valutamarknaden, kan konkurrera ut de nationella valutorna och skada stabiliteten i valutasamarbetet mellan världens länder. Inte minst gäller det när Libra backas upp av samarbetspartners som Visa, Mastercard, Vodafone, Paypal och Spotify Det finns också oro för att Facebook därmed får ett enormt inflytande både över enskilda länder och människor och dessutom ställer centralbankerna på åskådarplats. Redan nästa år planerar Facebook att introducera Libran. Världens centralbanker och regeringar är tagna på sängen. Nu krävs ett snabbt uppvaknande innan vi alla är Facebooks ekonomiska fångar.

Dagens fråga

Betalar du med Skånetrafikens app när du åker buss?

Loading ... Loading ...