ASAP Rockyfallet väcker många frågor

I dag föll tingsrättens dom i det uppmärksammade målet mot artisten Asap Rocky och hans två medhjälpare. De fick villkorlig dom, skall betala målsäganden ett skadestånd på 12.500 kronor samt kostnaderna för dennes målsägandebiträde på 201.526 kronor. Domen förefaller rimlig med tanke på omständigheterna till exempel den långa tid som Asap Rocky och hans medarbetare satt häktade.
Hela historien väcker en del frågor kring det svenska rättsväsendets regelsystem. Skall verkligen ett trivialt gatuslagsmål få ta sådana extrema resurser hos rättsapparaten i anspråk med tanke på att målsägandens skador var så lindriga och gjorde att han snabbt kunde återvända hem den aktuella natten.
Händelseförloppet när bråket skedde väcker också frågan om vilka provokationer enskilda personer skall få utstå. Målsäganden initierade bråket, följde efter och trakasserade Asap Rocky och hans sällskap. Även om det ledde till övervåld från de åtalades sida är det förvånande att inte också målsäganden anses ha begått något slag av brott. Inför brott mot gatufrid.
Systemet med målsägandebiträden bör också ses över. Att sexualbrottsoffer, anhöriga till mördade eller grovt misshandlade personer har rätt till målsägandebiträden är ett bra system, men är det väl använda resurser för ett snabbt övergående gatuslagsmål med bara lindriga skador. Svaret borde vara nej.

Dagens fråga

Har du märkt av att det finns fler poliser i Malmö denna veckan?

Loading ... Loading ...