Föreställningen med Kollektiv Knaster får ett verkligt lyft genom luftakrobatiken. Foto: Clemens Altgård

Publiksuccé för nycirkus i kyrkan

recension

SCEN
Kollektiv Knaster
S:t Petri kyrka
Malmöfestivalen
Söndagen den 11 augusti

När Kollektiv Knaster intar S:t Petri kyrka under Malmöfestivalen så förvandlas kyrkorummet till en spelplats i nycirkusanda. Det bjuds på musik, performance och luftakrobatik.
Kyrkan är fullsatt, vilket knappast förvånar. Detta är en populär scenkonstgenre och vid det här laget är Knaster att betrakta som en etablerad grupp.
Faktum är att den här föreställningen bygger på verket ”Running out of Time” som uppfördes i Karavans lokal i Malmö för fyra år sedan. Temat är alltså tid och hur vi i dagens samhälle förhåller oss till den.

Det är uppenbarligen en artistisk utmaning att använda en kyrka för en föreställning av det här slaget. Lokalen är dessvärre inte optimal med ett ickesluttande golv som gör att det är svårt för publiken att se allt som sker. För att råda bot på detta använder Knaster hela rummet, alltså även sidogångarna för att skapa närvarokänsla även hos dem som sitter i de bortersta kyrkbänkarna.
Sedan tillkommer förstås luftakrobatiken och de inslagen kan utan problem ses av alla. Det är också då som den här specialföreställningen får sitt verkliga lyft. Här uppstår verklig scenmagi kring repet som hänger från den stora ställning som rests inne i kyrkan.

Musiken som är en viktig del av helheten är initialt meditativ, nästan hypnotiskt suggestiv men övergår sedan i hetsande rytmer som illustrerar samtidens jäkt. Genom inslag av fysisk teater gestaltas med all önskvärd tydlighet den stressade individens belägenhet i ett samhälle där allting accelererar.
De musikaliska inslagen har stor spännvidd, allt från finstämd, lågmäld pop till ambient music och lättare inslag av noise/industrial. Det förekommer också inslag med vagt österländsk prägel. Som helhet är det en intressant mix av olika musikstilar, allt väl sammanhållet.

Läs mer”Äkthet och öppenhet inbäddad i lyriken”

För de flesta i Västerlandet är tid pengar, men i vissa delar av världen som ännu inte helt svepts med i den tekniska utvecklingen är fortfarande tid något man själv producerar. Som James Gleick skrivit i boken ”Fortare – Nästan allt accelererar”: ”I Afrika skapar, producerar och gör man tid – ’all tid man behöver.’ I det teknologiska samhället kan man slösa bort sin tid … De som sitter slösar inte bort någon tid. De bara väntar på tid eller ’producerar’ tid.”

Kollektiv Knasters föreställning fungerar som en påminnelse om att detta med tid är relativt.
Även om det som sagt inte är idealiska förutsättningar att uppföra ett verk som detta i den här lokalen så blir det en arbetsseger för Kollektiv Knaster. När det hela är över får gruppen stående ovationer. Det här är, trots förutsättningarna, en publiksuccé.

SCEN
Kollektiv Knaster
S:t Petri kyrka
Malmöfestivalen
Söndagen den 11 augusti

Läs mer: