Plöjning är i längden inte ett hållbart jordbruk. Foto: TT

Hållbart jordbruk

Jord- och skogsbruk är viktiga näringar för att minska klimathotet. Men eftersom det handlar om saker som ligger nära människor, maten, blir debatten lätt polariserad och det blir svårt för de olika sidorna att mötas. Journalisten Peter Sylwan har i debattartiklar i Sydsvenskan tagit upp nya infallsvinklar på ekologiskt respektive konventionellt jordbruk, vilket upprörde bland annat Kravs VD. Men det handlar inte om antingen eller, utan om både och. Alla goda krafter behövs för att skapa ett mer hållbart jordbruk än idag. Plöjningsfritt är en bra start på ett mer hållbart jordbruk. Det är egentligen egendomligt att plöjning överlevt i så många år, det är bara rationellt för stunden.
Det är önskvärt att jordbruket blir mer ekologiskt, men steget till att uppfylla alla regler som Krav och andra ekologiska märkningar ställer kan vara för stort att börja med. Det tar flera år att bli godkänd och under tiden kan bonden tappa en hel del intäkter. Det är därför positivt om fler kan börja med mindre steg, där plöjningsfritt är ett.
Inom ekologisk odling får man inte använda konstgödning, men det behövs under överskådlig tid, det är lättare att dosera och det är naturliga ämnen, om än framställda på konstgjord väg. Det är inte bra för jordbruket eller för Sverige om de olika inriktningarna krigar mot varandra. Varje steg mot ett mer hållbart jordbruk är positivt. Nya sorters märkningar växer fram, till exempel EU-ekologisk, som kan vara väl så bra som Krav för ett mer hållbart jordbruk.
Att minska näringsläckaget är viktigt. Det behövs mer mull i marken för att undvika sterila jordar som storskalighet lätt åstadkommer. Den biologiska mångfalden blir allt viktigare och därför behövs betesdjur som kor och får. Skogsjordbruk använder träd och buskar tillsammans med jordbruket. Det förhindrar erosion och borde bli mer känt och använt. Alla sätt som kan göra jordbruket ännu mer hållbart är välkomna! Och då har vi inte ens nämnt konsumentens ansvar.

Dagens fråga

Tycker du om frågesport?

Loading ... Loading ...