En inventering av plastanvändningen i vården har påbörjats i Region Skåne, i syfte att minska plasten. Foto: TT

Dagliga val gör skillnad

Att jobba för mindre klimatpåverkan behöver göras på många nivåer. De stora förändringarna för ett hållbart samhälle måste ske på strukturell nivå för att vi ska få varaktiga förändringar. Utan politiska beslut och överenskommelser kommer vi inte nå långt. Vad vi som enskilda personer väljer att göra har också påverkan.
I Region Skåne märker vi just nu av en resandeökning i kollektivtrafiken som vi inte sett på en längre tid. Fler väljer att ta tåget och bussen, och det kan mycket väl grunda sig i en ökande medvetenhet om att vi som enskilda personer kan göra skillnad när det gäller klimatpåverkan. När efterfrågan på klimatsmarta lösningar ökar, då måste också tillgången öka och omvärlden anpassa sig.

När fler skåningar väljer att ta tåget eller bussen ger det ökade förutsättningar för bättre kollektivtrafik, vilket i förlängningen kan få ännu fler att välja ett mer hållbart resande. Ett tydligt exempel är också hur enskilda personer som intresserar sig för att semestra med tåg har lett till att politiska partier i Europa arbetar med att underlätta tågresandet i hela kontinenten.
Det spelar också roll vilken mat vi väljer. När vi väljer närproducerat har det mindre klimatpåverkan av flera anledningar. Förutom minskad transportsträcka har mat som produceras i Sverige ofta mycket lägre klimatpåverkan än det från andra länder.
Svensk köttproduktion ger 70 procent lägre utsläpp av växthusgaser än världsgenomsnittet. Samtidigt som reglerna i EU håller på att skärpas kring att ge antibiotika till friska djur är det fortfarande säkrast att välja svenskt kött för att slippa antibiotika i maten. I Sverige krävs också mindre växtskydd vad gäller ogräs och skadeinsekter. Som en bonus stärks det skånska näringslivet vilket ger fler jobb i regionen.

Hur användningen av plast ser ut påverkar också. Om bara 30 år kommer det finnas mer plast än fisk i haven om vi inte gör något åt situationen.
Därför är det viktigt att efterfrågan på mer hållbart material ökar i konsumtionsleden i väntan på ny lagstiftning. Och det är möjligt att nå förändring i större skala när konsumenten går hand i hand med politiska beslut som avgör hur användningen ser ut i offentlig sektor.

Av den anledningen har Centerpartiet och Allians för Skåne till exempel påbörjat ett arbete för att plastsanera vården i Region Skåne. Genom att inventera plastanvändningen är det möjligt att hitta områden för innovationsupphandling så att den skånska vården i större utsträckning får produkter som inte tillverkas av fossil plast.
Ökat tryck har alltid lett till nya lösningar, och miljö- och klimatområdet är inget undantag. Det är tillsammans vi jobbar för en mer hållbar vardag, och våra dagliga val gör faktiskt skillnad.

Dagens fråga

Kan du prata fler språk än svenska?

Loading ... Loading ...