Förseningar i tågtrafiken

Ett signalfel orsakar förseningar i tågtrafiken mellan Lund och Malmö.

Tågen förväntats enligt Trafikverket gå normalt igen under förmiddagen. Enligt trafikverket rullar tågen på igen vid 10-tiden.