Gunnarsson slarvar med fakta

Mats Gunnarsson svar i går på min krönika om klimatet är vilseledande och visar att han är dåligt påläst, något han anklagar mig för.
Han menar att jag uppmanar till passivitet. Jag gör det rakt motsatta, jag uppmanar till mer aktivitet och snabbare men mer inriktat på att hantera de faror som växthuseffekten kan medföra än att alltför ensidigt tro att hela världens befolkning skall kunna enas om tillräckliga åtgärder när det gäller att motverka koldioxid och risken för ett varmare klimat.

De allra största utsläppen av koldioxid står Kina, USA och Indien för. Enbart Kina står för en fjärdedel av världens utsläpp. 80 procent av energiproduktionen och uppvärmningen kommer från fossila bränslen i länder som Japan, Australien och Saudiarabien.
Sverige står för 0,1 procent av koldioxidutsläppen i världen. Även om man utgår från vår konsumtion, vi köper varor som produceras i till exempel Kina som medför utsläpp, så handlar det bara om 0,2 procent. Avgörande är alltså att alla världens länder ytterst drastiskt drar åt samma håll när det gäller att få ner utsläppen av växthusgaser. Det kommer aldrig att ske eftersom det riskerar att leda till massarbetslöshet, massfattigdom, svält och i värsta fall storkrig. Dessutom är det en farlig attityd att vara teknikoptimist och lita på att vi hittar tekniska lösningar för att driva världens handelsflotta, flygtrafiken och bilismen när sådana alternativ bara är på experimentstadiet eller inte ens finns i sinnevärlden. Lika orimligt är det att tro att det mesta av världens industriproduktion och livsmedelsproduktion kan ske utan utsläpp från fossila bränslen.

Mats Gunnarsson betecknar mig som faktaresistent men framför själv felaktigheter. Att mellan 90-99 procent av världens klimatforskare är eniga – det finns en del olika undersökningar – är vilseledande. De studier som hävdar det har begränsat underlag. Den nyaste jag hittat är amerikansk och handlar om forskare enbart på tio amerikanska universitet. De som inte är eniga påstås vara oeniga av ”kulturella” orsaker? Kommer de från fel land eller har fel hudfärg?

Dessutom innebär enigheten bland klimatforskare – tidskriften Forbes har rett ut detta – att forskarna anser att majoriteten av den extra uppvärmning vi ser i världen beror på mänsklig aktivitet, alltså mer än 50 procent av den extra uppvärmningen, inte all uppvärmning. Det är självklart eftersom jorden är inne i en långsiktig period med ökade utsläpp av växthusgaser som inte beror på människans inverkan utan naturen. Detta är inget märkligt, vi hade ett varmare klimat för cirka 8000 år utan mänsklig påverkan. Klimatet varierar och kommer alltid att vara föränderligt.

Som så ofta får vi en debatt där enkla etiketter hindrar ett seriöst meningsutbyte till exempel när en del stämplas som klimatförnekare. Jag har alltid när jag skrivit i ämnet hävdat att det är rimligt anta att en befolkning på 8 miljarder som med stormsteg närmar sig 12 miljarder, leder till utsläpp från industri, uppvärmning, transporter och livsmedelsproduktion som påverkar klimatet. Däremot måste man som alltid vara försiktig med att dra slutsatser om framtiden eftersom vi då ägnar oss åt prognoser, inte fakta. Historien är kantad av felslagna prognoser om framtiden inom de flesta vetenskapliga discipliner.

En uppvärmning av klimatet förändrar livsvillkoren för många. Nyligen påstods att Stockholm blir lika varmt som Budapest. Det kan vi säkert stå ut med i likhet med ungrarna.
Det är inte jordens undergång som väntar om klimatet fortsätter att bli varmare. Naturskyddsföreningen som knappast kan beskyllas för att vara klimatskeptiker har på sin hemsida listat vad som sker om uppvärmningen begränsas till 1 graders ökning eller 1,5 till 2. Det innebär stora utmaningar, främst för länder med låga kuster som Bangladesh, men inget som inte går att hantera. Samma sak med torrare klimat, i gengäld får vi större och fler skördar och större odlingsområden på sikt när permafrosten i Sibirien ger vika.

På en punkt är jag och Mats Gunnarsson eniga. Vi kan göra konkreta saker för att minska avtrycken på miljön. Men – och här måste jag bli något elak, men jag har alltid hyllat principen om att det privata är politiskt. Mats Gunnarsson lever inte som han lär. Han driver en liten konferensanläggning på vars hemsida man kan läsa om att gästerna kan bada i en uppvärmd swimmingpool. Hur klimat- och miljövänligt är det? Dessutom instruerar han sina gäster hur de skall kunna ta flyget till Kristianstad för att besöka hans konferensanläggning, fastän han i sitt debattinlägg uppmanar oss alla att ”sluta flyga”. Han kanske tror att dubbelmoral är dubbelt så bra som moral?

Dagens fråga

Tycker du om frågesport?

Loading ... Loading ...