Resurserna till och kunskapen om förlossningsvård och kvinnosjukdomar behöver öka. Foto: TT

Mer resurser till kvinnovård

När Maria födde sitt första barn sprack hon. Idag fem år senare lider hon fortfarande av inkontinens. Sara drabbades av en nervskada under hennes förlossning. Hon fick lämna BB i rullstol, smärtan fortsatte i ett och ett halvt år.
Två människor, två öden, i dagens svenska vård. Det var Sveriges Radio som för några veckor sedan uppmärksammade Maria och Sara. Man kunde också visa att 10 av 15 granskade förlossningsverksamheter hade låtit bli att anmäla allvarliga fall till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), vilket det är lag på.
Det handlar inte bara om förlossningarna, där mer än hälften av förstföderskorna drabbas av bristningar vid vaginal förlossning. Det handlar om att kvinnor systematiskt missgynnas av den svenska vården.
Tyvärr är satsningarna på kvinnors och mäns hälsa olika. Kvinnors sjukdomar blir ofta avfärdade och svåra smärttillstånd normaliseras.

Centerpartiet har på riksnivå föreslagit en satsning på en halv miljard kronor extra per år för bättre förlossningsvård. Av dessa vill vi satsa 200 miljoner kronor årligen på särskilda karriärtjänster för barnmorskor och 300 miljoner kronor på att öka tillgången till eftervård och amningsstöd.
Vi behöver öka kunskapen om kvinnors reproduktiva hälsa. Därför har vi också föreslagit ytterligare 120 miljoner till detta, med särskilt fokus på kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa. Även i fråga om preventivmedel behöver forskningen intensifieras. Biverkningar till följd av preventivmedelsanvändning drabbar många kvinnor. Det är oacceptabelt. Det behövs också mer forskning som fokuserar på klimakteriet och symptomlindring vid övergångsbesvär.
Vi måste bli bättre på att identifiera ojämlika förhållanden. Därför är det bra att vi, tillsammans med de övriga partierna i Allians för Skåne, i budgeten för 2020 slår fast att verksamheterna och kunskapsorganisationerna kontinuerligt ska utvärdera vården utifrån ett jämlikhetsperspektiv.
Det är också utmärkt att primärvården ska spela en viktig roll i att tidigt upptäcka vårdbehov hos kvinnor, särskilt inom områden där uppmärksamheten varit otillräcklig inom vården. Exempel på detta är endometrios och diastas, två sjukdomar som ofta är mycket smärtsamma.

Men vi måste också tillföra resurser för att se till att kvinnor snabbt får den vård som de behöver. Vi vet att det finns sjukhuschefer som inget hellre vill än att få öppna en gynmottagning som skulle kunna ta hand om ett stort antal kvinnliga patienter med lindrigare förlossningsskador. Vi kommer därför att verka för att Region Skåne nästa budgetår öronmärker resurser till kvinnors hälsa. Det är dags att vi får en jämlik vård på riktigt.

Dagens fråga

Öppnar du ytterdörren för okända?

  • Nej (78%, 613 Röster)
  • Ja (22%, 171 Röster)

Antal röster: 784

Loading ... Loading ...