In­brotts­för­sök i sport­hallen

Sve­da­la

Sport­hallen på Bö­ke­bergs­ga­tan i Sve­da­la ut­sattes natten mel­lan ons­dag och tors­dag för ett in­brotts­för­sök.
Det var på mor­gonen som det upp­täcktes att nå­gon hade krossat en ruta till hallen.
Inget ska rap­por­terats stulet, och brottet ru­bri­ceras som för­sök till in­brott.

Dagens fråga

Har du varit på bio den senaste månaden?

Loading ... Loading ...

Webbkryss