Inkludera arbetet mot kränkningarna i skolan i lärarutbildningen

Kränkningarna i skolan är ett stort problem som drabbar många elever i skolan varje dag. Enligt en rapport från Friends utsätts 60 000 barn för kränkande särbehandling. De flesta skolor är inte tillräckligt bra på att hantera kränkningarna i skolan. Enligt rapporten ”10 orsaker till avhopp” från Arbetsförmedlingen, MUCF och Skolverket står kränkningarna i skolan bakom 50 % av alla avhoppen från gymnasiet idag. Eleverna som hoppar av gymnasiet riskerar att bli långvarigt arbetslösa. Kränkningarna i skolan sänker livskvaliteten hos den som utsätts och leder till minskad studiemotivation.
Enligt mobbningsforskare vid Örebros universitet begår 45 barn självmord varje år till följd av kränkningarna i skolan. Enligt en forskningsrapport från Nederländerna har man sett att de elever som utsätts för kränkande särbehandling har mer än dubbelt så stor sannolikhet att få självmordtankar som andra. Enligt en rapport från Friends har nationalekonomer räknat ut att ett år utav mobbning i skolan kommer att kosta samhället 17,5 miljarder kronor kommande 30 åren. Samhället kan få betala ett stort pris för knuffar, sexuella övergrepp, blickar eller en elev som äter ensam i skolmatsalen.
Den allmänna debatten om att öka elevernas skolprestation fokuserar ofta på hur man ska lära ut. Men för att eleverna i skolan ska ha studiemotivation och inte hoppa av skolan måste de kunna gå till en skola där de kan känna sig trygga och inte utsätts för misshandel, sexuella övergrepp, glåpord samt utfrysning. Så länge som eleverna utsätts för dessa fenomen spelar det ingen roll hur bra läraren än är på att undervisa på tavlan.
Lärarutbildningarna idag innehåller många gånger ytterst lite om kränkningarna i skolan. Lärarutbildningarna behöver i större grad ta upp frågan om kränkande särbehandling i skolan. Alla lärarutbildningar bör innehålla åtminstone en omfattande kurs som behandlar ämnet kränkande särbehandling. I en sådan kurs bör man exempelvis ta upp exempel på åtgärder som lärare och skolpersonal kan vidta och som inte kräver särskilt mycket energi från deras sida. Exempel på saker att ta upp på en sådan kurs är tecken på skolkränkningar att vara uppmärksam på som exemplevis om det finns en elev som äter ensam i skolmatsalen eller om det finns elever som har en hög frånvaro från skolan. Andra exempel på saker att ta upp är att lärarna inte låter eleverna dela upp sig i grupparbeten själva och att vara lyhörd för elever samt elevers föräldrars berättelser. Att lärare och skolpersonal inte ska skylla skolkränkningarna på den som utsätts är någonting som måste tas upp på lärarutbildningar, det är nämnligen väldigt vanligt att man gör det. Att prata med eleverna om att de ska berätta för en om de bevittnar kränkningar är någonting som alla lärare borde ta upp för den klassen de är mentor i. Lärarutbildningen borde även ta upp hur lärare, kuratorer samt rektorer ska samverka för att komma åt kränkningarna i skolan

Dagens fråga

Tycker du om frågesport?

Loading ... Loading ...