Skörd på en vingård i Skåne. Foto:TT

Frihetsreform för landsbygden

Under det senaste decenniet har Sverige fått se en kraftig ökning av små bryggerier och andra hantverksmässiga dryckesproducenter. En utveckling som vi i Centerpartiet är mycket glada över. Alla kvalitetslivsmedel – även de som är drickbara – är viktiga att värna och är en växande näring av som utgörs av små bryggerier, destillerier och vinodlare.
Dessa entreprenörer är viktiga jobbskapare på framförallt mindre orter och landsbygden och är viktiga företag inom besöksnäringen.

Precis som det idag är tillåtet att sälja lokalt producerade ostar och korvar på en gård borde det vara tillåtet att sälja egenproducerat öl och vin till gårdens besökare. Det vill vi möjliggöra utan att för den delen äventyra det svenska detaljhandelsmonopolet för alkohol.
Genom en mindre fyrkantig lagstiftning skulle det vara möjligt att locka fler besökare till den svenska landsbygden och skapa förutsättningar för fler jobb och företag.

Gårdsförsäljning skulle vara en viktig satsning på närproducerade livsmedel. Tillåtandet av gårdsförsäljning skulle också minska transporterna vilket bidrar positivt till miljön.
De folkhälsomässiga argument som förs fram mot gårdsförsäljning är viktiga men bortser från hur gårdsförsäljning ska ske och till vem. Gårdsförsäljning tar sitt sikte på den som bevistar en vingård eller en ölproducent och i samband med besöket köper en hantverksmässig producerad dryck.

Centerpartiet vill kombinera gårdsförsäljning med att ha kvar Systembolaget. Det är också fullt möjligt. I Finland har man kombinerat gårdsförsäljning med ett alkoholmonopol och EU-kommissionen har inte agerat. Med andra ord finns det ingen fara för att ha kvar Systembolaget om vi skulle tillåta gårdsförsäljning. Det är i linje med EU-lagstiftning.

Gårdsförsäljning är en viktig satsning på landsbygdens företagande inte minst inom turism- och besöksnäringen. Införandet av gårdsförsäljning skulle vara en viktig frihetsreform för landsbygden. Det skulle vara ett av flera steg för att göra det enklare att leva, bygga och driva företag på landsbygden.

För Centerpartiet är det självklart att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Det går att både främja närproducerade livsmedel och landsbygden, samtidigt som man också främjar folkhälsan.

Dagens fråga

Tycker du om frågesport?

Loading ... Loading ...