Sågade sig in i con­tain­er

Sve­da­la

En bygg­ar­bets­plats på Torg­ga­tan i Bara ut­sattes un­der natten mel­lan ons­dag och tors­dag för in­brott och stöld. Två con­tai­nrar ska ha sågats upp av en okänd gär­nings­per­son.
Från con­tai­nrarna har se­dan gods stulits. Det är en­ligt po­lisen ännu oklart vad som stals, och vilket vär­de det ska vara på det som stals.
Dagen in­nan den ak­tu­ella stölden hade per­son­al upp­täckt att ett dörr­hand­tag skruvats av in till bygg­ar­bets­platsen. Det ska inte ha funnits någ­ra syn­liga spår ef­ter gär­nings­per­sonen och det är oklart om det finns kameraövervakning i om­rå­det.

Dagens fråga

Öppnar du ytterdörren för okända?

  • Nej (78%, 613 Röster)
  • Ja (22%, 171 Röster)

Antal röster: 784

Loading ... Loading ...