Höör

”Ogrepp­bart många katter be­höver hjälp”

Tack för maten-bild. Maten kommer från tunnorna där Höörs invånare kan skänka kattfoder och annat behövligt.
Höör
Höör Helen Wes­ter­gren från Fö­re­ningen för Höörs hem­lösa katter talar om att trycket om plats är kon­stant. – Folk bryr sig inte om sina katter!

Fö­re­ningen för Höörs hem­lösa katter rullar på bra och över­lever med hjälp av all­män­hetens bi­drag och någ­ra fö­re­ta­ga­res ge­ne­ro­si­tet. Men det är inte den eko­no­miska biten som oroar alltiallo:n på Ring­sjöns ve­te­ri­när­kli­nik och kas­sörs­kan på katt­hemmet Helen Wes­ter­berg.

– Ogrepp­bart många katter be­höver hjälp. Och så är det kon­stant, för­klarar hon.

Helen Wes­ter­berg trycker på att män­ni­skors sätt att skaffa katt­un­gar är all­de­les ab­surt och inte alls rätt­vist mot djuren.

– Folk släpper ut sin icke ka­strerade hona för att hon ska bli dräk­tig av vil­ken han­katt på ga­tan som helst. De bryr sig inte om kva­li­tet el­ler smitt­samma sjuk­domar, de vill bara ha katt­un­gar.

Någ­ra, menar kas­sörs­kan, vill bara inte spen­dera pengar på att ka­strera sina katter, vilket leder till vild­födda katt­un­gar som blir hem­lösa.

– Katt­un­gar bara dumpas av ose­ri­ösa katt­kö­pa­re. I helgen kom det in en katt­un­ge av bara skinn och ben, av­läm­na­ren menade bara på att den som säljer katterna är på se­mes­ter. Den­ne har allt­så struntat helt i djuret, som de­fi­ni­tivt inte kan klara sig på egen hand.

– Sam­ti­digt lägger folk gla­de­li­gen tio­tu­sen­tals kro­nor på sin hund el­ler häst, men ingen bryr sig om katten, säger hon.

För till­fäl­let matar fö­re­ningen cir­ka 120 katter och har svårt att mätta fler.

– Många av katterna är hos så kallade Trap Neu­ter Re­turn Mana­ge-ko­lo­nier (tnr-m-ko­lo­nier). Detta be­tyder att en pri­vat­per­son matar och er­bjuder skydd för katter i grupp, en så kallad ko­lo­ni. Vi för­ser tnr-m-katterna med mat och tar in dem för kast­re­ring och vac­ci­na­tion på kli­niken. Men be­stånden stannar ald­rig upp.

Hon menar att folk ald­rig lär sig.

– Det känns näs­tan som att ju mer man in­for­merar, des­to mer struntar dem i vad som sägs.

Men någ­ra som bryr sig är i alla fall Höör­bor­na som skänker mat och för­nö­den­heter ge­nom tun­norna på flera av livs­me­dels­af­färerna i Höör.

– De är ut­satta se­dan sex år till­ba­ka för folk att donera vad de önskar i. Vi får väl­digt myc­ket ge­nom dem, vilket vi är väl­digt tack­samma för. Bara katt­sand kostar 4 000 kro­nor i må­naden att in­handla, så vi tar emot all hjälp vi kan få, säger Helen Wes­ter­berg.

Minns Du

Reste sig från inbrottsbranden

Hörby musikskolas barockensemble med Lena Nilsson, Maria Blomqvist och Maria Kinell spelade i Sparbankens foajé 1995.
Fotograf: Okänd
Eslöv
Hörby
Höör
Svalöv
MELLANSKÅNE För brandhärjade Frosta Center i Höör började livet så smått återgå till det normala igen i mars 1995.
MINNS DU?

Det var i april 1992 som en våldsam brand ödelade hela byggnaden och tio företagare blev av med sina lokaler och varor. Branden startade när tjuvar försökte svetsa upp ett kassaskåp, eller så anlade de den med vilje – det blev aldrig riktigt klarlagt.

När Skånskans reporter hälsade på nästan tre år senare var lokalerna återuppbyggda och affärsverksamheten hade åter börjat blomstra.

Men det hade inte varit tre lätta år. Mitt i allt elände inträffade lågkonjunkturen, som gjorde det svårt att få nya hyresgäster till den återuppbyggda anläggningen.

- Lågkonjunkturen har naturligtvis varit en starkt bidragande orsak men nu tycker vi att det har lossnat, berättade Bruno Eriksson, en av näringsidkarna.

Han kunde berätta att flera nya företagare var på väg in, och att man planerade för ett litet torg med ytterligare 4-5 affärslokaler.

- Det ser med andra ord ganska ljust ut. Men det har varit tre tuffa år. Vi fick ju i stort börja om från början igen, sade Bruno Eriksson.

Gästis skulle räddas

I Östraby pågick en aktion för att försöka rädda Östraby gästis, som drabbats av konkurs. Bygdeföreningen höll ett möte för att kolla om det fanns intresse från bybornas sida att gå in med egna pengar. En anonym omröstning visade att det fanns en vilja att köpa hundra andelar á 1 000 kronor styck.

- Jag blev mycket positivt överraskad. Det här visar att det finns ett stort intresse för att ha det kvar och att beslutet att eventuellt bilda en ekonomisk förening är starkt förankrat hos befolkningen, sade bygdeföreningens ordförande Stellan Persson.

Musicerade på banken

”Vad nu då?” löd första raden i en artikel som bildsatts med några musikanter. Det handlade om en lite udda syn där musikskolans barockensemble satt sig att spela i Sparbankens foajé – en konsertlokal av det ovanligare slaget.

- Vi har över huvud taget aldrig spelat i liknande sammanhang tidigare, medgav musikskolans Ulla Sandberg.

Konserten var en del av kulturveckan i Hörby.

Hans-Inge Persson var skoldirektör i Eslöv på 1990-talet. Fotograf: Eje Berndtsson

Skoldirektör tackade för sig

På Eslövssidorna fanns ett porträtt på Hans-Inge Persson som gjorde sin sista arbetsdag som skoldirektör i Eslöv. ”Det är med spår av vemod i rösten som han konstaterar detta”, skrev Skånskan reporter som träffade Persson på kontoret när han packade ner sina tillhörigheter.

- Jobbet i Eslöv har varit mitt roligaste hittills, sade Hans-Inge Persson som hade ett nytt jobb som skoldirektör i Hässleholm att se fram emot.

Åren i Eslöv jobbade han bland annat med renoveringen av Bergaskolan.

Från den politiska fronten rapporterades om Leif Lindgren (S) som lämnade alla sina politiska uppdrag i protest mot den så kallade serviceutredningen, som ledde till att cirka 60 anställda förlorade sina jobb. Serviceutredningen handlade om att minska antalet kök i skolan och barnomsorgen från 42 till elva.

Eleven Amela Mjucin gillade övergången från lättmjölk till mellanmjölk i Eslövs skolor 1995. Fotograf: Eje Berndtsson

Lättmjölk blev mellanmjölk

Skolmat var också temat för en nyhet om att lättmjölk ersatts av mellanmjölk i skolorna. Eftersom det utgick EU-bidrag för mellanmjölk men inte lättmjölk blev det inte någon ekonomisk belastning, tvärtom. Fetare mjölk – billigare för kommunen, med andra ord.

- Det handlar om cirka 250 000 kronor. Den besparingen får ingå i det stora hela i år, kommenterade kostchefen Ingrid Sjöberg.

I Svalöv kom oroande siffror från arbetsmarknaden. Antalet lediga jobb hade minskat snabbt, med 45 procent. Därmed gick trenden tvärtemot länet som helhet, där antalet lediga jobb ökade.

- Vi märker att det är en fallande tendens, men vet inte varför. Det är ingen säsongsgrej, kommenterade Lena Larsson, chef för Arbetsförmedlingen i Svalöv.

ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

SUNBIRD WEBBYRÅ

Webbyråns bästa knep hur du skapar ett starkt varumärke

SUNBIRD WEBBYRÅ

Enligt Sunbird Webbyrå kan ett starkt varumärke vara en av de viktigaste faktorerna för att öka ert företags försäljning online:

Det finns för mycket information och för lite tid. Potentiella kunder som besöker er tenderar att ta snabba beslut som oftas baseras på en känsla och vilket förtroende de får för er.

Ett varumärke är någons magkänsla om er. Det är inte vad ni säger att det är. Utan vad era kunder säger att det är. Här kommer Sunbird Webbyrå med fyra riktlinjer för att stärka ett varumärke.

1. Var konsekvent

Det är viktigt att ni alltid är konsekventa och lever efter ert varumärke. Byt inte budskap och värdegrunder när vinden vänder.

2. Tänk långsiktigt

Förtroende byggs upp över tid och det är viktigt att ni är beredda att offra kortsiktiga vinster för de långsiktiga. Man ska varken göra eller säga för mycket, håll er till ramen och lägg inte lättvindigt till fler tjänster i er arsenal.

3. Differentiera er

Det är lättare att bygga ett varumärke om man är unik. Är ni nischade förstår man snabbare vad ni står för.

4. Var fokuserad

För många hemsidor försöker säga för mycket. Säg bara det viktigaste. Ska ni få fram ett budskap ska ni enbart ge informationen läsaren verkligen behöver - inte allt som är bra att säga.

Även om de flesta är medvetna om detta menar Sunbird Webbyrå att många företag ändå tenderar att lägga för mycket text på hemsidan. Vilket gör att besökaren får jobba för att förstå vad man gör.

Vill ni ha hjälp att ta fram skräddarsydd webbdesign som stärker ert varumärke - Kontakta Sunbird Webbyrå här.

Höör

Avliden efter fest – "lutar åt olycka"

Arkivbild
Fotograf: Stina Stjernkvist/TT
Höör
Höör Sent på lördagskvällen larmades polis efter att en skadad man hittats på Bosjökloster golfkkubb.

Mannen fördes till sjukhus med okända skador och på sjukhuset fattades misstankar om att han blivit utsatt för misshandel. 23.21 kopplades polisen in.

– Ingen kunde förklara hur han blivit skadad och då slog sjukhuset larm, säger Patric Fors, presskommunikatör på Skånepolisen.

Mannen kom till sjukhuset med en huvudskada. Det är ännu oklart hur mannen fick denna.

– Vi kommer till platsen rätt sent och hittar inga tecken på vad som kan ha hänt. Då är det inte heller några personer kvar på platsen, säger Fors.

Avled på sjukhuset

Under söndagen gjordes en teknisk undersökning, och ett antal vittnen som var med på samma fest på golfklubben har förhörts. Under eftermiddagen meddelande polisen att mannen, som var i 50-årsåldern, avlidit på sjukhuset.

– Vi kan inte med säkerhet säga hur det har gått till, men det lutar åt en olyckshändelse. Brottsmisstankarna har inte stärkts, säger Fors.

Polisen upprättade i inledningsskedet en anmälan om grov misshandel. Någon misstänkt hade man emellertid inte.

– När vi inte vet vad som hänt får vi göra så för att kunna använda de utredningsresurser vi har, säger Fors.

Sport

H65 Höörs mäktiga Europasvit kan brytas

Spelare jublar
Sofia Hvenfelt (21) jublar efter ett mål med Kristin Thorleifsdottir. Nu är frågan om det blir något Europaspel till hösten i sporthallen i Höör.
Fotograf: Johan Nilsson/TT
Sport
Höör
Handboll Hela åtta år i rad har H65 Höör härjat ute i Europa. Men frågan är om sviten förlängs.

H65 Höör vann grundserien i SHE och seriesegern innebär att klubben garanteras en Europacupplats. Fast inte i Champions League.

Till den turneringen vill förbundet allra helst ha de största klubbarna i Europa rent ekonomiskt, och där har H65 Höör inte mycket att hämta i sammanhanget.

Ola Månsson är krass när han förklarar skillnaden mellan H65:s ställning och proffsklubbar som Köpenhamn, Budapest, Metz, Brest och Lada.

– Visserligen har vi samma spelarbudget som många andra klubbar, skillnaden är att deras är i euro och vår i kronor, säger hanpå klubbens webbplats.

Här är H65 välkommet

I Euro League, som är det nya namnet på EHF-cupen, är däremot H65 Höör välkommen med öppna armar.

Kvalspelet till Euro League ska innehålla totalt 57 lag, som slåss om 16 platser i gruppspelet. Att spela i Europa har gjort att H65 Höör haft lätt att locka till sig de bästa talangerna i Sverige, som har sett en språngbräda ut i proffslivet.

Men i rådande coronatider är Ola Månsson försiktig när det gäller att uttala sig om H65 Höör finns med i Euro League till hösten. Klubben måste under alla förhållanden lämna ett besked ganska snart hur man tänker göra.

– Som det ser ut i dagsläget är det högst tveksamt. Europacupspel är förknippat med en stor kostnad för klubben, och vi kan inte be spelarna att gå ned i sina redan låga löner.

– Då återstår alternativet att cykla till bortamatcherna eller inte spela alls, säger Ola Månsson om de dunkla framtidsutsikterna.

H65 bantar truppen

H65 Höör befinner sig just nu i slutfasen av att spika hela truppen för den kommande säsongen, där man förstås siktar på att fortsätta vara ett pålitligt topplag. Men det kan bli med en bantad trupp som man kommer till spel i SHE.

– Som det ser ut nu blir det 16 spelare i truppen istället för 18. Det innebär i praktiken att varje spelare blir lite viktigare och att truppen blir mer känslig för skador och sjukdomar, förklarar H65-tränaren.

Höör

Fler barn i skolan den här veckan

Höör
Höör Fler barn har närvarat i kommunens skolor och förskolor jämfört med förra veckan. Det visar en sammanställning från barn- och utbildningsförvaltningen.

I Höörs kommunala skolor och förskolor finns totalt 2 300 barn inskrivna. Förra veckan var 900 barn frånvarande från de olika verksamheterna.

- Den här veckan har vi sett en minskning när det gäller frånvaron. Cirka 600 barn har varit frånvarande, säger Jörgen Ekman (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Reglerna inom skolan skiljer sig inte från övriga samhället vad gäller personer som känner sig sjuka.

- Känner man sig hostig eller snörvlig så måste man gå hem eller hålla sig hemma, säger Susanne Andersson (M), förste vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Vi är redo

Skulle ett besked komma framöver gällande stängda skolor och distansundervisning är beskedet från Jörgen Ekman att Höörs kommun är redo för ett sådant åtagande.

- Vi är redo. Det finns en hel del personal med kompetens för hur man bedriver undervisning digitalt, säger han.

Höör

Vardagshjälte bjuder 130 personer på smörgåstårta

Lena Johansson på Café Old Fashion hjälper Lars Frostemark att fixa smörgåstårta till Höörs äldre. Smörgåstårtan? Ja, den var vid Skånskans besök inte riktigt klar.
Fotograf: Tobias Lagerholm
Höör
Höör Höörsbon Lars Frostemark har tröttnat på att coronaviruset lägger en våt filt över hela världen. Med hjälp av Lena Johansson på Café Old Fashion fixar han därför smörgåstårta till alla boende och personal på Höörs äldreboenden. På fredagen levererades den första tårtan. - Att göra något för andra ger de bästa känslorna, säger han.

Till vardags jobbar Lars Frostemark som fastighetsstrateg inom Höörs kommun. Precis som alla andra har han påverkats av situationen med coronaviruset.

Underbetald personal

- Det är negativt och besvärligt. Coronaviruset lägger en våt filt över mycket. Till exempel får våra äldre på äldreboenden inte ta emot besök, säger han.

- Jag är inte den förste som säger det här. Men personalen inom vården är underskattad. Enligt mig gör de det viktigaste jobbet till dåliga löner, säger Lars Frostemark.

Höörsbon känner ägaren till Café Old Fashion, Lena Johansson, sen gammalt och såg därför möjligheten att hjälpa på två sätt.

- Vi ser ju hur många företag inom restaurangnäringen får ta emot mindre besök. Lena (Johansson) och hennes personal är trevlig och därför besökte jag henne för att göra en beställning, säger Lars Frostemark.

130 kommer att bjudas

Samtliga anställda och boende på Åtorp, Skogsgläntan och Björkens äldreboende kommer inom kort att bjudas på smörgåstårta. Totalt handlar det om 130 personer. På fredagen var Åtorp först ut att bjudas och enhetschefen Anette Widerberg är jublande glad över initiativet.

- Det är fantastiskt. Min första spontana tanke var att det finns vardagshjältar. Speciellt när det råder besöksförbud är det här extra välkommet, säger hon.

Har beredskap

Anette Widerberg säger att det just nu är relativt lugnt inom Höörs äldreomsorg eftersom det inte finns några kända fall med sjukdomen covid-19.

- Men det kan snabbt ändras och det måste vi ha beredskap för med skyddsutrustning och möjlighet att snabbt kalla in vikarier. Vi har en lugn, stabil personal som tar situationen med fattning, säger Anette Widerberg.

Inget stort tapp

Lena Johansson på Café Old Fashion hyllar också Lars Frostemark.

- Det blir lite ringar på vattnet. Förra veckan var det en företagare som gjorde en insats för Höörs Gästis och nu detta. Mitt i allt elände kan vi hjälpa varandra, säger Lena Johansson.

Hur mycket påverkas din rörelse av viruset?

- Jag har inte märkt jättemycket. En tredjedel har försvunnit av de som gillar att spontanfika. Men Höörsborna är snälla och vill gärna gynna det lokala, säger hon.

Coronaviruset

Kalvinknatet skjuts upp – nya datum klara

Barn och vuxna som springer.
Bilden är från förra årets lopp i Hässleholm.
Fotograf: Carl-Johan Bauler
Skåne
Malmö
Hässleholm
Vellinge
Sjöbo
Lund
Staffanstorp
Eslöv
Höör
Skåne Kalvinknatet, loppet som i år vänder sig till barn födda mellan 2009 och 2017, har skjutits upp med anledning av coronavirusets framfart. Nya givet är augusti och september.

Mikael Gamm

Kalvinknatet arrangeras av MAI och Skånemejerier tillsammans med lokala idrottsklubbar i Skåne, Blekinge, Småland och Halland.

Sträckan varierar från 300 till 1500 meter beroende på åldersgrupp.

Syftet med loppet är att få barn och unga att röra på sig och må bra.

Nya datum satta

Först ut i Skåne är Malmö/Bulltofta på det nya datumet 15 augusti. 19 augusti är dagen som gäller för Staffanstorp, och dagen därpå fylls Lund av motionerande barn.

23 augusti går loppet av stapeln i Trelleborg, och tre dagar senare är skådeplatsen Eslöv. 27 augusti är datumet som gäller för Hässleholm och tre dagar senare står Höllviken på programmet.

Första dagen i september, tillika dagen då portarna slås upp på Hogwarts i Harry Potter-böckerna, är det Lommas tur. 3 september är det dags för Höör och 8 september är dagen som gäller för Landskrona.

Det nya datumet som gäller för Sjöbo är 15 september, och loppet går i mål den 20 september när Malmö/Tallriken är den geografiska placeringen.

Höör

Nya riktlinjer på vårdcentralen

Höör
Höör

Vårdcentralen ändrar sina rutiner i samband med coronavirusets spridning i samhället. Framöver erbjuder man bara bokade besök. Vårdcentralen i Höör kan i dagsläget inte ta emot drop in-besök till sin mottagning. Detsamma gäller blodprovstagning eller om en besökare vill kontrollera sitt blodtryck.

Man kan i vanlig ordning boka tid för provtagning via telefon eller 1177.se. Om man har övre luftvägsbesvär kan man ringa vårdcentralen och boka tid. Man hänvisas då till en mottagning som är avskild från övriga vårdcentralen. Akuta ärenden och olycksfall hänvisas till ambulansintaget.

Höör

Stor sökinsats efter beväpnad man i Fogdaröd

Höör
HÖÖR Det kom ett larm till polisen om att en man med ett vapenliknande föremål i handen rörde sig i trakterna av Fogdaröd på torsdagskvällen.

Det var ett vittne som larmade polisen vid 19.40-tiden. Flera polispatruller skickades till platsen och letade efter den misstänkte vapenmannen.

- Vittnet sade att en man med ett vapenliknande föremål i handen hade synts i Fogdarödsområdet. Ett flertal patruller skickades dit, säger Anna Johansson, kommunpolis i Höör.

Trots ett stort sökpådrag hittades inte mannen, och insatsen avblåstes efter en stund.

- Den misstänkte mannen hann avvika innan polisen kom fram, och kunde inte anträffas trots en större sökinsats, säger Anna Johansson.

Polisen har upprättat en anmälan om vapenbrott.

NÄSTA ARTIKEL