Anpassa semestern efter när tågen går – eller jobba hemifrån, är uppmaningen från Trafikverket inför stängningen av spåren. Foto: TT BILD

Skåningar uppmanas att stanna hemma

HÄSSLEHOLM Skånetrafiken och Trafikverket uppmanar pendlare att ta sen semester nästa år – eller arbeta hemifrån.
60 000 personer kan komma att påverkas varje dag när järnvägen stängs mellan Malmö och Lund.

FAKTA
Södra stambanan mellan Malmö och Lund invigdes 1856 och är idag dubbelspårig. Sträckan är en av Sveriges mest trafikerade, maximalt utnyttjad under rusningstrafik och mycket störningskänslig. Idag kör cirka 460 tåg varje dygn mellan Malmö och Lund. 80 av dom är godståg. År 2030 beräknas trafiken ha ökat till 645 tåg, varav 100 godståg.

Södra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar för såväl internationella som nationella transporter. För att klara en fortsatt ökning av tågtrafiken, och för att öka punktligheten, måste hela sträckan mellan Malmö och Lund byggas ut till fyra spår. Detta arbete genomförs i olika etapper.

Störningarna som skapas på sträckan Malmö-Lund påverkar tågtrafiken både norrut i Sverige och över sundet till Danmark. Ökad kapacitet på sträckan har därför stor betydelse både regionalt och nationellt.

Källa: Trafikverket

– Om man har möjlighet att stanna hemma så är det bra att göra det. Att samåka går också bra, säger Thomas Johansson, som är presskommunikatör på Trafikverket.

Trafikverket är i full gång med att planera nästa års byte från dubbelspår till fyrspår längs en milslång sträcka mellan Arlöv och Lund. Sydsvenskan rapporterar att all tågtrafik kommer att stoppas mellan Malmö och Lund från och med den 22 augusti 2020 och sex dygn framåt.
– Det är ett väldigt stort projekt och följden blir att all tågtrafik stängs av under de dagarna, berättar Thomas Johansson.

Tiotusentals pendlare kommer att påverkas. En normal vardag färdas nämligen uppemot 60 000 personer i persontågen mellan Malmö och Lund.
Ersättningsbussarna kommer inte att räcka till för alla. Enligt Sydsvenskan skulle det krävas minst tusen extra bussturer per dygn.
Istället uppmanar Trafikverket tågresenärerna att jobba hemma, förskjuta sin semester eller samåka i bil.
– Men man ska tänka på att vägarna kan proppas igen om alla tar bilen, och om det blir överfullt på vägen kommer inte folk med samhällsbärande funktioner, som läkare och sjuksköterskor, till jobbet, påpekar Thomas Johansson.
Han hyser gott hopp om att situationen ska lösa sig likt den gjorde när Trafikverket stängde av E6:an vid trafikplats Alnarp i höstas.
– Då uppmanade vi också folk att stanna hemma och det hörsammades och blev väldigt lyckat.

Har ni fått några negativa reaktioner?
– Just att uppmana till att ta sen semester var kanske en lite olycklig formulering. Avsikten är mer att stanna hemma eller samåka om du kan. Dessutom kommer det ju att sättas in ersättningsbussar, men de tar ju inte lika mycket folk som tågen.

Vilka fördelar kommer ut av det här?
– Det blir dubbelspår hela vägen upp till Hässleholm som är en järnvägsknut och det borde innebära mindre förseningar. Vi får ju en bättre anläggning och mer kapacitet.

Hur har ni valt tidpunkten – efter semestrarna och när skolan redan börjat?
– Planeringen kan jag tyvärr inte svara för. Jag vet inte hur tankarna gått.

Skånetrafikens ställföreträdande trafikdirektör Jens Listrup i Hässleholm säger å sin sida att Trafikverkets uppgift om datumen ska tas med en nypa salt:
– Med stor sannolikhet kommer stängningen att infinna sig under industrisemestern, då det finns bussar i överskott över hela landet. Det är det mest sannolika. Dessutom är det då lågsäsong inte bara för persontågen utan även för godstågen, menar han.
Jens Listrup ser inga problem som inte kan lösas med ersättningsbussar och god planering.
– Det är vår bestämda uppfattning att detta låter sig hanteras.
Framförallt är Skånetrafiken nöjd med att projektet blir av. Listrup jämför sträckan Arlöv-Lund med en kroppspulsåder:
– Alla störningar där har trista biverkningar, och på motsvarande sätt innebär dubbel kapacitet på den sträckan fördelar för hela Skåne. Alla tåg i hela regionen ska passera där. Därför kommer de nya spåren att vara positiva för alla som åker tåg i Skåne.

FAKTA
Södra stambanan mellan Malmö och Lund invigdes 1856 och är idag dubbelspårig. Sträckan är en av Sveriges mest trafikerade, maximalt utnyttjad under rusningstrafik och mycket störningskänslig. Idag kör cirka 460 tåg varje dygn mellan Malmö och Lund. 80 av dom är godståg. År 2030 beräknas trafiken ha ökat till 645 tåg, varav 100 godståg.

Södra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar för såväl internationella som nationella transporter. För att klara en fortsatt ökning av tågtrafiken, och för att öka punktligheten, måste hela sträckan mellan Malmö och Lund byggas ut till fyra spår. Detta arbete genomförs i olika etapper.

Störningarna som skapas på sträckan Malmö-Lund påverkar tågtrafiken både norrut i Sverige och över sundet till Danmark. Ökad kapacitet på sträckan har därför stor betydelse både regionalt och nationellt.

Källa: Trafikverket