Vårds­lös fot­gäng­a­re miss­tänks

Malmö

Po­lis skickades till Slottsgatan ef­ter upp­gifter om att en tra­fik­olyc­ka skett. På platsen hade en 17-årig poj­ke blivit på­körd av en bi­list.
Olyc­kan hade skett när 17-år­ingen skulle korsa vägen, där det inte fanns nå­got övergångsställe. Han hade då gått rakt ut i ga­tan och blivit på­körd av bilen, som kördes av en man i 50-års­ål­dern.
Poj­ken fick skrap­sår men be­hövde inte upp­söka sjuk­hus.
Det 17-årige poj­ken miss­tänks nu för vårds­lös­het i tra­fik och den 50-årige fö­ra­ren är måls­äga­re i fallet.

Dagens fråga

Känner du dig otrygg i Malmö efter den senaste tidens våldsdåd?

Loading ... Loading ...