Stal från äld­re kvin­na – greps

Malmö

En 95-årig kvin­na bo­en­des i Hind­by an­mälde un­der ons­dagen till po­lisen att nå­gon på okänt vis tagit sig in i hennes hem och stulit från henne.
Det var både en mind­re summa pengar och ett id-kort som saknades.
Ett par tim­mar ef­ter att an­mä­lan hade kommit in gjorde po­lisen en kon­troll av en bil utan­för en mat­bu­tik i Malmö. I bilen fanns en man i 40-års­ål­dern, som se­dan ti­digare är känd av po­lis.
När pa­trullen tittade i bilen hittades pengarna och id-kortet som stulits från kvin­nan sam­ma dag.
Mannen greps och an­hölls senare miss­tänkt för stöld och hä­le­ri.
Lurades på 50 000 kro­nor
Malmö.
En kvin­na i 65-års­ål­dern an­mälde un­der tis­dags­ef­ter­mid­dagen att hon hade blivit ut­satt för be­drä­ge­ri.
I tron att kvin­nan skulle få ut­be­tal­ningar hade hon be­ta­lat två ad­mi­nist­ra­tiva av­gifter till en okänd per­son.
To­talt hade kvin­nan lurats på 50 000 kro­nor.
Brottet ru­bri­ceras som in­ve­ster­ings­be­drä­ge­ri och det finns ingen miss­tänkt i ären­det.

Dagens fråga

Känner du dig otrygg i Malmö efter den senaste tidens våldsdåd?

Loading ... Loading ...