Malmö överklagar ej upphandlingsdom

MALMÖ
Malmö stad kommer inte att överklaga Förvaltningsrättens dom om att ha brutit om lagen om upphandling, vilket tvingas kommunen att betala en avgift på 1,1 miljoner kronor.

Det säger nu Cecilia Carlander, sektionschef på inköpsområde IT i en kommentar till Skånskans artikel i onsdagstidningen. Hon pekar på att förvaltningen ”tar konsekvenserna av de val som gjordes avseende förlängning av tidigare avtal”.
Då berättade vi att Malmö stad gjorde en direktupphandling inom IT-området i samband med en stor omorganisationen, utan att annonsera, vilket enligt Konkurrensverket och Förvaltningsdomstolen, strider mot lagen.
– Avsikten var att upphandla tjänsten enligt regelverket. Det tog emellertid längre tid än planerat att ena hela organisationen kring viljeriktning och kravställning.
– Då avtalet innebar en ny leveransmodell fanns ett behov av att också förankra den externt. Vid tillfället fanns ingen annan leverantör som vågade ta risken att investera i den nya modellen. Därför lät vi tidigare leverantör, som var villig till detta, fortsätta, förklarar Cecilia Carlander.
En konkurrenspräglad dialog/upphandling resulterade i ett nytt avtal med samma IT-företag Atea, som var på plats sommaren 2018.

Läs mer:

Dagens fråga

Känner du dig otrygg i Malmö efter den senaste tidens våldsdåd?

Loading ... Loading ...