Kniv­skär­ning var fyl­le­bråk

Malmö

Den man i 80-års­ål­dern som un­der tis­dags­ef­ter­mid­dagen greps ef­ter en kniv­skär­ning i Lim­hamn är se­dan ti­digare känd av po­lisen.
Det var ef­ter att en 50-årig man blivit kniv­sku­ren i an­sik­te som po­lis och am­bu­lans larmades till torget på Lin­né­ga­tan.
– Det är en för oss känd per­son som är be­ru­sad och kommer i bråk med en an­nan per­son som är be­ru­sad, säger Ewa-Gun West­ford.
Mannen i 80-års­ål­dern till­fogade 50-år­ingen lind­riga ska­dor i an­sik­tet men miss­tänks för mord­för­sök.
En­ligt an­mä­lan ska en kvin­na ha för­sökt gå emel­lan, men inte fått någ­ra ska­dor. Det ska ock­så finnas flera vitt­nen till hän­del­sen.
Mannen greps och an­hölls senare.

Dagens fråga

Känner du dig otrygg i Malmö efter den senaste tidens våldsdåd?

Loading ... Loading ...